Direct naar  hoofdmenu / submenu / zoekveld
Home / 2014

2014

 • EMN-nieuwsbrief 2014/5
  Hierbij presenteren wij u de nieuwste EMN-nieuwsbrief. Graag wijzen wij u er op dat er recent twee nieuwe EMN-producten zijn verschenen, namelijk de EMN Asylum and Migration Glossary 3.0 en het EMN Bulletin. De EMN Glossary biedt een woordenlijst van ongeveer 400 termen in alle talen van de EU met definitie. Het EMN Bulletin biedt een overzicht van Europese, nationale en andere ontwikkelingen op het vlak van asiel- en migratiebeleid in de periode september 2014 – december 2014. Daarnaast heeft op 29 oktober de Europese Commissie het Werkprogramma 2015-2016 van het Europees Migratienetwerk aangenomen en heeft het EMN Nederland de jaarlijkse netwerkmiddag met als thema terugkeer georganiseerd. In de rubriek uitgelicht wordt aandacht besteed aan het ACVZ-advies over het nareisbeleid en in de ‘agenda’ wijzen wij u op de conferentie "Migratie in beeld - de invloed van wetenschap en beleid op beeldvorming over immigratie." In de rubriek het EMN in … stelt de EMN Return Expert Group zich voor.
 • EMN-nieuwsbrief 2014/4
  Hierbij presenteren wij u de nieuwste EMN-nieuwsbrief. Wij wijzen u er graag op dat wij sinds 1 september actief zijn op Twitter, via @EMN_Netherlands! Daarnaast is het Beleidsoverzicht 2013 gepubliceerd en het 8e EMN-Bulletin verschenen en heeft het EMN actief deelgenomen aan een EMN Conferentie in Athene. Eurocommissaris Malmström heeft in Italië een speech gegeven waarin zij de EU-lidstaten oproept een grotere bijdrage te leveren aan de bescherming van de Middellandse Zee en in de rubriek ‘Feiten en cijfers’ is aandacht voor het verslag over de ontwikkelingen in Nederland op het gebied van asiel van de maand augustus. In de ‘Agenda’ presenteren wij kort onze jaarlijkse Netwerkmiddag, die later nog uitgebreid besproken zal worden in een extra editie van deze nieuwsbrief, en in ‘Publicatie toegelicht’ wordt het rapport ‘Sporen uit heet Verleden: medisch onderzoek in de asielprocedure’, van de ACVZ gepresenteerd. Afsluitend introduceren wij een nieuwe rubriek ‘Het EMN in…’. Hier zullen wij alle nationale contactpunten van het EMN aan u presenteren. Uiteraard zullen wij beginnen met de introductie van het nationaal contactpunt in Nederland!
 • EMN-nieuwsbrief 2014/3
  Hierbij presenteren wij u de nieuwste EMN-nieuwsbrief. Via deze weg wijzen wij u er ten eerste graag op dat er recent twee nieuwe EMN-producten zijn verschenen, namelijk het Vijfde jaarverslag over immigratie en asiel van de Europese Commissie en het EMN-Bulletin. De informatie in het jaarverslag is vooral geput uit EMN Beleidsoverzicht. Het EMN-Bulletin biedt een overzicht van Europese, nationale en andere ontwikkelingen op het vlak van asiel- en migratiebeleid in de periode februari 2014 – mei 2014.
  In Brussel heeft intussen de Commissie een voorstel tot wijziging van de Dublinverordening gedaan om duidelijk te maken welke lidstaat verantwoordelijk is voor de behandeling van asielverzoeken van niet-begeleide minderjarigen. In de rubriek ‘Feiten en cijfers’ is aandacht voor de stijging van het aantal asielaanvragen in Europa in 2013, in de rubriek ‘Agenda’ voor de jaarlijkse Metropolis conferentie, en in ‘Publicatie toegelicht’ voor het veelbesproken rapport Mensenhandel in en uit Beeld II van de Nationaal Rapporteur Mensenhandel. In de rubriek ‘Het EMN & …’ is deze keer het woord aan Het huis van Europa.

 • EMN-nieuwsbrief 2014/2
  Hierbij presenteren wij u de nieuwste EMN-nieuwsbrief. Via deze weg wijzen wij u er ten eerste graag op dat er recent twee nieuwe EMN-producten zijn verschenen, namelijk het syntheserapport Opvang van asielzoekers in Nederland en het nationale rapport Toegang van migranten tot de sociale zekerheid en gezondheidszorg in Nederland. In Brussel heeft intussen de Commissie een rapport uitgebracht waarin de vorderingen met de Global Approach to Migration and Mobility (GAMM) voor de periode 2012-2013 worden geëvalueerd. In de rubriek ‘Feiten en cijfers’ is aandacht voor de kinderpardonregeling, in de Agenda voor de Brusselse zomercursus asiel en migratie voor het Odysseus Netwerk, en in ‘Publicatie toegelicht’ voor het veelbesproken Jaarrapport integratie 2013: Participatie van migranten op de arbeidsmarkt van het Sociaal en Cultureel Planbureau. In ‘Het EMN & …’ is deze keer het woord aan ons nationale netwerklid de Politieacademie.
 • EMN Nieuwsbrief 2014/1
  Wat betreft de ontwikkelingen binnen het EMN kunnen wij met trots het Nederlands covoorzitterschap van de Voluntary Return Experts' Group (VREG) aankondigen. Ander Europees EMN-nieuws kunt u vinden in het laatste EMN Bulletin dat net is verschenen. Verder kunt u lezen over de afsluitende conferentie van het European Reintegration Instrument (ERI), waar het Nederlandse EMN aanwezig was. Op de agenda voor de komende tijd staat onder andere een cursus Vreemdelingenrecht van de Universiteit Leiden. In Feiten & Cijfers is deze keer aandacht voor ons eigen nationale EMN-contactpunt, de IND, die de Nederlandse asielcijfers van 2013 heeft bekendgemaakt. ‘Point of No Return: The Futile Detention of Unreturnable Migrants’ is de publicatie die toegelicht wordt en ten slotte is er een interview met het Hoofd van de IND, Rob van Lint, over de dubbelrol van de IND - niet alleen onze huisvester, maar ook één van onze nationale netwerkleden.

Uitgelicht


Zoeken