09 september 2014

EMN-nieuwsbrief 2014/4

Hierbij presenteren wij u de nieuwste EMN-nieuwsbrief. Wij wijzen u er graag op dat wij sinds 1 september actief zijn op Twitter, via @EMN_Netherlands! Daarnaast is het Beleidsoverzicht 2013 gepubliceerd en het 8e EMN-Bulletin verschenen en heeft het EMN actief deelgenomen aan een EMN Conferentie in Athene. Eurocommissaris Malmström heeft in Italië een speech gegeven waarin zij de EU-lidstaten oproept een grotere bijdrage te leveren aan de bescherming van de Middellandse Zee en in de rubriek ‘Feiten en cijfers’ is aandacht voor het verslag over de ontwikkelingen in Nederland op het gebied van asiel van de maand augustus. In de ‘Agenda’ presenteren wij kort onze jaarlijkse Netwerkmiddag, die later nog uitgebreid besproken zal worden in een extra editie van deze nieuwsbrief, en in ‘Publicatie toegelicht’ wordt het rapport ‘Sporen uit heet Verleden: medisch onderzoek in de asielprocedure’, van de ACVZ gepresenteerd. Afsluitend introduceren wij een nieuwe rubriek ‘Het EMN in…’. Hier zullen wij alle nationale contactpunten van het EMN aan u presenteren. Uiteraard zullen wij beginnen met de introductie van het nationaal contactpunt in Nederland!

Ontwikkelingen binnen het EMN

foto

EMN_Netherlands actief op Twitter

Het Nederlands contactpunt van het EMN is sinds 1 september jl. actief op Twitter.

Lees verder  

foto

EMN publicaties

EMN Beleidsoverzicht 2013 gepubliceerd en nieuw EMN-Bulletin over de maanden mei t/m augustus 2014 verschenen.

Lees verder  

foto

Verslag EMN Conferentie Athene

Op 12 en 13 juni jl. vond in Athene de jaarlijkse EMN conferentie plaats. Hierin was vanuit Nederland een actieve rol weggelegd voor Linda Goldschmeding (EMN nationaal contactpunt) en Lonneke Kapoen (EMN Return Expert Group).

Lees verder  

Intussen in Brussel

foto

Eurocommissaris Malmström over toekomst Mare Nostrum

Tijdens een bezoek aan Italië heeft de Eurocommissaris alle EU-lidstaten opgeroepen een grotere bijdrage te leveren aan de bescherming van het zeeruim.

Lees verder  

Feiten & Cijfers

foto

Asieltrends van de maand augustus gepubliceerd

Elke maand brengt de IND een verslag over de ontwikkelingen in Nederland op het gebied van asiel.

Lees verder  

Agenda

foto

Jaarlijkse EMN netwerkmiddag over ‘Terugkeer’

Net als voorgaande jaren organiseert het EMN ook dit jaar een netwerkmiddag voor de leden van haar nationaal netwerk.

Lees verder  

Een publicatie toegelicht

foto

Sporen uit het verleden: medisch onderzoek in de asielprocedure

Adviescommissie voor vreemdelingenzaken adviseert Staatssecretaris Veiligheid en Justitie over het aanbieden van medisch onderzoek in de asielprocedure.

Lees verder  

Het EMN in ...

foto

Het EMN in Nederland

In de rubriek ‘Het EMN in …’ worden alle nationale contactpunten van het Europees Migratienetwerk aan u voorgesteld. Omdat dit de eerste editie is, willen wij eerst onszelf introduceren. Hierna zal het elke keer de beurt zijn aan een van onze 28 collega-contactpunten.

Lees verder