08 februari 2016

EMN-nieuwsbrief 2016/1

Hierbij presenteren wij de eerste EMN-nieuwsbrief van 2016. In deze uitgave van de nieuwsbrief vindt u de laatste ontwikkelingen die zich binnen het Europees Migratienetwerk hebben afgespeeld. Hier vindt u een terugblik op de conferentie over de multidisciplinaire aanpak van mensensmokkel die op 12 en 13 januari gehouden werd in het kader van het Nederlandse Voorzitterschap van de Europese Unie. Daarnaast wordt u gewezen op het Europese EMN-syntheserapport over arbeidsmigratie van derdelanders en op het 13e EMN Bulletin. Ook komt een recent overleg van de Europese Commissie over de vluchtelingencrisis aan bod. In de rubriek ‘Feiten en Cijfers’ vindt u statistieken over de migratiestroom van het afgelopen jaar. Verder vraagt deze nieuwsbrief uw aandacht voor een onlangs verschenen WODC-rapport waarin verschillen in inwilligingspercentages op asielverzoeken binnen de EU lidstaten wordt vergeleken. Ook wordt in deze nieuwsbrief aandacht gevestigd op het Nationale EMN-contactpunt in Kroatië.

Het EMN in ...

foto

Kroatië

Het nationale EMN-contactpunt van Kroatië is sinds 25 november 2013 actief. Als gevolg van een succesvolle samenwerking tussen het Kroatische Ministerie van Binnenlandse Zaken en de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM), heeft de Kroatische regering besloten het nationale contactpunt van het Europees Migratienetwerk te beleggen bij de IOM.

Lees verder  

Ontwikkelingen binnen het EMN

foto

Arbeidsmigratie van derdelanders: Wel of geen middel om structurele tekorten op de arbeidsmarkt op te lossen?

Het EMN heeft onlangs een syntheserapport gepubliceerd over de rol van het arbeidsmigratiebeleid bij het tegengaan van (te verwachten) tekorten op de arbeidsmarkt.
De centrale vraag in dit EU-brede onderzoek betreft: Wordt arbeidsmigratie van derdelanders in de lidstaten gebruikt als beleidsinstrument om structurele tekorten op de arbeidsmarkt op te lossen?

Lees verder  

foto

Nederland promoot multidisciplinaire aanpak mensensmokkel

Europees Migratienetwerk kijkt terug op een bijzonder succesvolle conferentie over mensensmokkel op 12 en 13 januari. Deze conferentie is georganiseerd in het kader van het Nederlands Voorzitterschap van de EU. Centraal stond de multidisciplinaire aanpak van mensensmokkel op nationaal en internationaal niveau.

Lees verder  

foto

13de EMN Bulletin oktober-december 2015 uitgebracht

Het Europees Migratienetwerk heeft onlangs de dertiende editie van het EMN Bulletin uitgebracht. In het bulletin vindt u de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van asiel en migratie in de Europese Unie. Er is zowel aandacht voor initiatieven op EU-niveau als voor ontwikkelingen op nationaal niveau.

Lees verder  

Intussen in Brussel

foto

Europese Commissie bespreekt aanpak vluchtelingencrisis

De Europese Commissie heeft tijdens haar weekvergadering op 13 januari de vluchtelingencrisis besproken. De Commissie bekeek de maatregelen die in 2015 werden genomen om de crisis aan te pakken en de nieuwe initiatieven die dit voorjaar zullen worden gepresenteerd.

Lees verder  

Een publicatie toegelicht

foto

Het Nederlandse asielbeleid behoort tot de strengste onder de EU-landen

Recent heeft het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) een publicatie uitgebracht over de verschillen in inwilligingspercentages op asielverzoeken in eerste aanleg tussen de verschillende EU- en EFTA (European Free Trade Association) landen. Het onderzoek wijst uit dat Nederland een relatief restrictief asielbeleid heeft.

Lees verder  

Feiten en cijfers

foto

Aantal asielzoekers verdubbeld in 2015 ten opzichte van 2014

Uit onderzoek van het CBS is gebleken dat er in 2015 twee keer zoveel asielzoekers naar Nederland kwamen dan in het jaar daarvoor. Het aantal nareizende gezinsleden verdrievoudigde het afgelopen jaar ten opzichte van 2014. Vooral de oorlog in Syrië zorgde voor een toename van het aantal asielzoekers en nareizigers naar Nederland.

Lees verder