Direct naar  hoofdmenu / submenu / zoekveld
Home / 2016 / EMN-nieuwsbrief 2016/4 / Een publicatie toegelicht / EMN Beleidsoverzicht 2015 geeft inzicht in hoe andere landen met de verhoogde asielinstroom in 2015 omgaan

EMN Beleidsoverzicht 2015 geeft inzicht in hoe andere landen met de verhoogde asielinstroom in 2015 omgaan

Het Nederlands contactpunt voor het EMN heeft onlangs het Beleidsoverzicht 2015 gepubliceerd. Het Beleidsoverzicht 2015 geeft een overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen in het Nederlandse migratie- en asielbeleid in 2015. Naast het nationale rapport wordt op Europees niveau ook een syntheserapport opgesteld dat de informatie uit de nationale rapporten van de verschillende lidstaten samenvat.

Uit het syntheserapport blijkt dat, net als in Nederland, ook in veel andere Europese landen de verhoogde asielinstroom aanleiding was voor publieke discussie en talrijke beleidswijzigingen. In 2015 zijn meer dan twee keer zo veel asielaanvragen in de EU gedaan dan in 2014 (1.321.600 aanvragen in 2015, vergeleken met 626.960 aanvragen in 2014). De meeste aanvragen zijn in Duitsland, Frankrijk, Italië en Zweden geregistreerd. Veel lidstaten kampten dan ook met een tekort aan opvangplekken en liepen vertraging in de asielprocedure op. Als reactie hierop hebben verschillende landen hun opvangcapaciteiten uitgebreid en meer medewerkers in dienst genomen. Daarnaast hebben een aantal landen een versnelde procedure voor bepaalde groepen asielzoekers ingevoerd om te voorkomen dat de achterstand in het afhandelen van aanvragen verder toeneemt. Duitsland en Zweden hebben bijvoorbeeld tijdelijk geen asielgehoren met asielzoekers uit Syrië en Eritrea doorgevoerd. Hongarije en Duitsland hebben, net als Nederland, een lijst met veilige landen geïntroduceerd. Aanvragen van personen uit deze landen kunnen versneld worden afgehandeld. Daarnaast hebben een aantal lidstaten (Zweden en Italië) nieuwe IT-systemen ontwikkeld om onderdelen van de procedure te kunnen automatiseren. In Noorwegen kunnen sinds 2015 asielgehoren via Skype afgenomen worden

 

Een te downloaden versie van het Beleidsoverzicht 2015 vindt u hier. Meer informatie over het Nederlands rapport en het syntheserapport vindt u hier.Uitgelicht


Zoeken