Direct naar  hoofdmenu / submenu / zoekveld
Home / 2017

2017

 • EMN-nieuwsbrief 2017/4
 • EMN-nieuwsbrief 2017/3
  Een substantieel deel van de migratie naar de EU bestaat uit gezinsmigratie. In Nederland betrof meer dan een derde van alle aanvragen voor verblijfsvergunningen die de IND de afgelopen jaren ontving, gezinsmigratie. Om in kaart te brengen hoe het beleid ten aanzien van gezinshereniging in de verschillende EU-lidstaten is georganiseerd, heeft het Europees Migratienetwerk (EMN) in 2016 en 2017 een internationaal vergelijkende studie naar gezinshereniging uitgevoerd. Gezinsmigratie was ook het onderwerp van de jaarlijkse netwerkmiddag die op 18 mei heeft plaatsgevonden. Tijdens de netwerkmiddag hebben experts uit Finland, Frankrijk, Zweden en Nederland een inkijkje gegeven in hun nationale beleid en hoe dit beleid georganiseerd is. Ook hebben de experts verteld waar ze tegen aan lopen bij de praktische implementatie ervan. In deze nieuwsbrief kunt u een verslag en een film van de netwerkmiddag vinden.
  In de rubriek een publicatie toegelicht gaan wij in op de internationaal vergelijkende studie van het EMN naar gezinshereniging en in de rubriek feiten en cijfers laten wij zien dat het aantal aanvragen voor nareis in de laatste drie jaar is verdubbeld. Naast het thema gezinshereniging, is in deze nieuwsbrief aandacht voor het recentelijk verschenen EMN beleidsoverzicht, waarin aandacht wordt besteed aan de ontwikkelingen op het gebied van asiel en migratie in Nederland en andere EU lidstaten. Tot slot stelt het Zweedse nationaal contactpunt voor het EMN zich aan u voor. We wensen u veel leesplezier!
 • EMN-nieuwsbrief 2017/2
  In deze tweede EMN-nieuwsbrief van 2017 staan de laatste ontwikkelingen die zich binnen het Europees Migratienetwerk hebben afgespeeld.

  Er is aandacht voor de EMN netwerkmiddag die dit jaar gezinshereniging als thema heeft en plaats zal vinden op 18 mei. U kunt lezen over de nieuwe editie van het EMN Bulletin, met daarin een overzicht van Europese, nationale en andere ontwikkelingen op het vlak van asiel- en migratiebeleid. In de Forced Migration Review is, dankzij een bijdrage van het Nederlands nationale contactpunt, de EMN-studie over hervestiging besproken. Wist u dat alle compilaties en samenvattingen van ad-hoc vragen van het EMN uit 2016 en 2017 zijn gepubliceerd? In deze nieuwsbrief kunt u hier meer over lezen.

  Ook is het Nederlands nationaal contactpunt de afgelopen maand druk bezig geweest met het organiseren van twee bijeenkomsten voor startende EMN-onderzoeken. In de nieuwsbrief is verslag gedaan van deze twee bijeenkomsten. Bent u nieuwsgierig naar de EMN studies in 2017? In deze nieuwsbrief wordt een tipje van de sluier opgelicht voor twee studies; The impact of EU rules on the effectiveness of return in the Member States en Changing Influx of Asylum Seekers in 2015-2016: Member State responses.

  In de rubriek Ondertussen in Brussel is verslag gedaan van een bezoek aan het European Migration Forum over de toegang van migranten tot de EU, haar rechten en diensten. En in deze nieuwsbrief stelt het Duitse nationale contactpunt voor het EMN zich aan u voor. We wensen u veel leesplezier!
 • EMN-nieuwsbrief 2017/1
  Hierbij presenteren wij de eerste EMN-nieuwsbrief van 2017. In deze uitgave van de nieuwsbrief vindt u de laatste ontwikkelingen die zich binnen het Europees Migratienetwerk hebben afgespeeld. Hier vindt u een overzicht van recente ontwikkelingen binnen het EMN zoals de EMN netwerkmiddag die dit jaar ging over integratie van asielzoekers en asielstatushouders en de publieksbijeenkomst over de hervestigingsstudie van het EMN naar aanleiding van het uitbrengen van het nationale rapport en het syntheserapport. Eind 2016 heeft het EMN ook twee nieuwe Informs gepubliceerd. De eerste gaat over staatloosheid en de tweede over het gebruik van sociale media bij mensensmokkel. Tot slot wordt binnen deze rubriek verslag gedaan van een conferentie in België over arbeidsmarktparticipatie van asielstatushouders. Verder wordt in de rubriek Ondertussen in Brussel verslag gedaan van een discussie over de situatie in de vluchtelingenkampen op de Griekse eilanden en wordt het synthese rapport over The return of rejected asylumseekers besproken in de rubriek Een publicatie toegelicht. In de rubriek Het EMN in… wordt informatie gegeven over het contactpunt van het EMN in Finland. In de rubriek Feiten en cijfers wordt nader ingegaan op de instroom van asielzoekers in 2016. De laatste rubriek is de Agenda.

Uitgelicht


Zoeken