30 januari 2017

EMN-nieuwsbrief 2017/1

Hierbij presenteren wij de eerste EMN-nieuwsbrief van 2017. In deze uitgave van de nieuwsbrief vindt u de laatste ontwikkelingen die zich binnen het Europees Migratienetwerk hebben afgespeeld. Hier vindt u een overzicht van recente ontwikkelingen binnen het EMN zoals de EMN netwerkmiddag die dit jaar ging over integratie van asielzoekers en asielstatushouders en de publieksbijeenkomst over de hervestigingsstudie van het EMN naar aanleiding van het uitbrengen van het nationale rapport en het syntheserapport. Eind 2016 heeft het EMN ook twee nieuwe Informs gepubliceerd. De eerste gaat over staatloosheid en de tweede over het gebruik van sociale media bij mensensmokkel. Tot slot wordt binnen deze rubriek verslag gedaan van een conferentie in België over arbeidsmarktparticipatie van asielstatushouders. Verder wordt in de rubriek Ondertussen in Brussel verslag gedaan van een discussie over de situatie in de vluchtelingenkampen op de Griekse eilanden en wordt het synthese rapport over The return of rejected asylumseekers besproken in de rubriek Een publicatie toegelicht. In de rubriek Het EMN in… wordt informatie gegeven over het contactpunt van het EMN in Finland. In de rubriek Feiten en cijfers wordt nader ingegaan op de instroom van asielzoekers in 2016. De laatste rubriek is de Agenda.

Ontwikkelingen binnen het EMN

foto

EMN netwerkmiddag 2016 over de integratie van asielzoekers en asielstatushouders

Op 29 november heeft in het Huis van Europa in Den Haag de 9e EMN Netwerkmiddag plaatsgevonden, met als thema “The Integration of Asylum Seekers: Member State Responses and Lessons Learned”.

Lees verder  

foto

Twee nieuwe EMN Informs over staatloosheid en sociale media

Eind 2016 heeft het EMN twee nieuwe Informs gepubliceerd: Een over staatloosheid en een tweede over het gebruik van sociale media bij mensensmokkel.

Lees verder  

foto

Nieuw EMN rapport over hervestiging tijdens publieksbijeenkomst gepresenteerd

Onlangs is het nationale rapport en het syntheserapport van de EMN studie over hervestiging gepubliceerd. Het nationale rapport is op 15 december 2016 tijdens een publieksbijeenkomst gepresenteerd.

Lees verder  

foto

Conferentie over arbeidsmarktparticipatie van asielstatushouders

Het Belgische contactpunt van het Europees Migratienetwerk organiseerde op 8 november 2016 een conferentie over de arbeidsmarktparticipatie van asielstatushouders.

Lees verder  

Intussen in Brussel

foto

Discussie over situatie in vluchtelingenkampen op de Griekse eilanden

Vanwege het winterse weer is de situatie in de vluchtelingenkampen in Griekenland verder verslechterd. De Commissie noemt de situatie onhoudbaar en spoort de Griekse overheid aan om actie te ondernemen.

Lees verder  

Een publicatie toegelicht

foto

Hoe gaan andere landen om met afgewezen asielzoekers?

Begin november 2016 is het syntheserapport van de EMN studie naar de terugkeer van afgewezen asielzoekers verschenen. In dit rapport wordt inzichtelijk gemaakt hoe de verschillende EU-lidstaten omgaan met afgewezen asielzoekers en welke maatregelen zij nemen om de terugkeer zo effectief mogelijk te laten verlopen.

Lees verder  

Feiten en cijfers

foto

Totale instroom asielzoekers in 2016

De IND heeft onlangs haar jaarcijfers over asiel gepubliceerd. De cijfers geven een overzicht van het aantal asielaanvragen en nareisaanvragen.

Lees verder  

Het EMN in ...

foto

Het EMN in Finland

Het contactpunt van het EMN in Finland stelt zich voor. U kunt hier lezen over de samenstelling van het team en huidige werkzaamheden.

Lees verder  

Agenda

foto

Beyond 'Crisis'? The State of Immigration and Asylum, Law and Policy in the EU

Op 10 februari zal de jaarlijkse Odysseus conferentie gehouden worden. Dit jaar zal kritisch worden gekeken naar de ontwikkelingen die op het gebied van immigratie, asiel, wetgeving en beleid in 2016 hebben plaatsgevonden en wordt een vooruitblik gegeven op 2017.

Lees verder