Direct naar  hoofdmenu / submenu / zoekveld
Home / 2017 / EMN-nieuwsbrief 2017/2 / Ontwikkelingen binnen het EMN / Bijeenkomst Advisory Group over EMN studies Return en Changing Influx

Bijeenkomst Advisory Group over EMN studies Return en Changing Influx

Nederland organiseert eerste bijeenkomst voor twee aankomende EMN studies

Op 24 februari jl. heeft het EMN twee bijeenkomsten georganiseerd over de aankomende EMN-studie ‘The impact of EU rules on the effectiveness of return in the Member States’ en de EMN-studie studie ‘Changing Influx of Asylum Seekers in 2015-2016: Member State responses’. Beide studies zijn onderzoeksvoorstellen van het EMN Nederland. De bijeenkomst vormde de basis voor een uitwerking van de opzet van beide onderzoeken.

 

Dagvoorzitter van de bijeenkomst over de ‘The impact of EU rules on the effectiveness of return in the Member States’ –studie was Sanne Westmaas, coördinerend/specialistisch adviseur (Dienst Terugkeer &Vertrek). Deze EMN-studie heeft als doel inzicht te krijgen in hoe verschillende lidstaten binnen de Europese Unie omgaan met (vrijwillige) terugkeer van afgewezen asielzoekers. Meer in het bijzonder moet de studie antwoordt geven op de vraag welke impact EU-regelgeving heeft op de uitvoeringspraktijk van de (lid)staten. Daarnaast zal de studie ook ingaan op de gevolgen van uitspraken van het Europese Hof voor het realiseren van terugkeer door de lidstaten en knelpunten in het terugkeerproces die op nationaal niveau ontstaan. De exacte inhoud van de studie is nog onderwerp van gesprek. Onderwerpen die aan bod zouden kunnen komen zijn o.a. vreemdelingenbewaring, het risico op onderduiken, procedurele waarborgen, inreisverboden, en vrijwillige terugkeer.

 

Dagvoorzitter van de bijeenkomst over de ‘’The changing influx of asylum seekers in 2015 – 2016: Member State responses’’-studie was Pim van Vliet, projectdirecteur migratie (Ministerie van Veiligheid en Justitie). Deze EMN-studie heeft als doel inzicht te krijgen in het beleid en maatregelen die de (EU-)lidstaten hebben genomen om te gaan met het sterk fluctuerende aantal asielzoekers in 2015 en 2016. De studie zal antwoord geven op vragen over het beleid en maatregelen aangaande het verwerken van asielaanvragen, grenstoezicht, informatiecampagnes, asielopvang, integratie en de (vrijwillige) terugkeer van asielzoekers. Tijdens de bijeenkomst gaven de aanwezige (lid)staten aan dat ze zowel het gevoerde beleid in kaart willen brengen alsmede de effecten van dat beleid.

 

Voor meer informatie over de studies kunt u contact op nemen met het EMN via EMN@ind.minvenj.nl


Uitgelicht


Zoeken