20 juni 2017

EMN-nieuwsbrief 2017/3

Een substantieel deel van de migratie naar de EU bestaat uit gezinsmigratie. In Nederland betrof meer dan een derde van alle aanvragen voor verblijfsvergunningen die de IND de afgelopen jaren ontving, gezinsmigratie. Om in kaart te brengen hoe het beleid ten aanzien van gezinshereniging in de verschillende EU-lidstaten is georganiseerd, heeft het Europees Migratienetwerk (EMN) in 2016 en 2017 een internationaal vergelijkende studie naar gezinshereniging uitgevoerd. Gezinsmigratie was ook het onderwerp van de jaarlijkse netwerkmiddag die op 18 mei heeft plaatsgevonden. Tijdens de netwerkmiddag hebben experts uit Finland, Frankrijk, Zweden en Nederland een inkijkje gegeven in hun nationale beleid en hoe dit beleid georganiseerd is. Ook hebben de experts verteld waar ze tegen aan lopen bij de praktische implementatie ervan. In deze nieuwsbrief kunt u een verslag en een film van de netwerkmiddag vinden. In de rubriek een publicatie toegelicht gaan wij in op de internationaal vergelijkende studie van het EMN naar gezinshereniging en in de rubriek feiten en cijfers laten wij zien dat het aantal aanvragen voor nareis in de laatste drie jaar is verdubbeld. Naast het thema gezinshereniging, is in deze nieuwsbrief aandacht voor het recentelijk verschenen EMN beleidsoverzicht, waarin aandacht wordt besteed aan de ontwikkelingen op het gebied van asiel en migratie in Nederland en andere EU lidstaten. Tot slot stelt het Zweedse nationaal contactpunt voor het EMN zich aan u voor. We wensen u veel leesplezier!

Ontwikkelingen binnen het EMN

foto

EMN Netwerkmiddag 2017

Op 18 mei heeft in het Huis van Europa de jaarlijkse Netwerkmiddag van het Europees Migratienetwerk plaatsgevonden. Dit jaar stond de middag in het kader van gezinshereniging, met de focus op nareis.

Lees verder  

Intussen in Brussel

foto

Beleidsoverzicht 2016: Asiel en migratie in Nederland en de EU

In het Beleidsoverzicht worden een aantal vragen beantwoord op het gebied van asiel en migratie, zoals: welke ontwikkelingen hebben plaatsgevonden op het gebied van asiel in Europa? Wat waren de belangrijke beleidsontwikkelingen op het gebied van gezinshereniging?

Lees verder  

Een publicatie toegelicht

foto

Ondanks gezinsherenigingsrichtlijn verschillen in gezinsherenigingsbeleid Europese lidstaten

Om in kaart te brengen hoe het beleid ten aanzien van gezinshereniging in de verschillende EU-lidstaten georganiseerd is, heeft het EMN een internationaal vergelijkende studie naar gezinshereniging uitgevoerd.

Lees verder  

Feiten en Cijfers

foto

Gezinshereniging in cijfers

Het aantal aanvragen voor nareis is tussen 2014 en 2016 meer dan verdubbeld is tussen 2014 en 2016. Ook het aantal aanvragen voor reguliere gezinshereniging is licht gestegen.

Lees verder  

Het EMN in ...

foto

Het EMN in Zweden

Het contactpunt van het EMN in Zweden stelt zich voor. U kunt hier lezen over de samenstelling van het team en huidige werkzaamheden.

Lees verder  

Agenda

foto

Tallinn: Challenges and Solutions in Strengthening the EU’s Competitiveness (2 dagen)

Het EMN nationaal contactpunt van Estland organiseert op 21 en 22 september 2017 in Tallinn de conferentie: Challenges and Solutions in Strengthening the EU’s Competitiveness.

Lees verder