Direct naar  hoofdmenu / submenu / zoekveld
Home / Over het EMN

Over het EMN

Welkom op de website van het Nederlands nationaal contactpunt voor het Europees Migratienetwerk (EMN). Het EMN is in 2008 door de Raad van de Europese Unie opgericht om in de informatiebehoefte van beleidsmakers en autoriteiten van de Europese Unie en van de afzonderlijke nationale lidstaten op het gebied van migratie en asiel te voorzien. Hiervoor verzamelt het EMN actuele, objectieve, betrouwbare en waar mogelijk vergelijkbare informatie over migratie en asiel.

Op deze website vindt u informatie over het Nederlandse contactpunt van het EMN en actuele ontwikkelingen binnen haar netwerk. Ook zijn de rapporten die het EMN publiceert op het gebied van asiel en migratie op deze site vinden. Als u op de hoogte wilt worden gehouden van alle actuele ontwikkelingen, kunt u zich aanmelden voor de nieuwsbrief.

De organisatie van het EMN

Het EMN bestaat uit de Europese Commissie en nationale contactpunten in de lidstaten. Alle lidstaten, met uitzondering van Denemarken en inclusief Noorwegen, maken deel uit van het EMN. Nationale contactpunten ontwikkelen elk een nationaal netwerk. Sinds 2014 maakt ook de Return Expert Group (EMN REG) deel uit van het EMN. EMN REG houdt zich bezig met kennis- en expertiseuitwisseling en verdere samenwerking op het gebied van terugkeer naar landen van herkomst en reintegratieprogramma's in die landen. 

 

Het bestuur van het EMN wordt voorgezeten door de Europese Commissie en bestaat uit een afgevaardigde per lidstaat plus een afgevaardigde van het Europees Parlement. Het bestuur stelt jaarlijks het werkprogramma van het EMN vast en besluit dan onder andere welke thematische studies er zullen worden uitgevoerd.

 

Europese Commissie

 

Het EMN is opgezet bij Raadsbeschikking 2008/381/EG van 14 mei 2008 en wordt gecofinancierd door de Europese Commissie en de lidstaten. In augustus 2007 publiceerde de Europese Commissie een voorstel voor een Beschikking van de Raad van de Europese Unie, waardoor er een juridische basis ontstond voor het EMN.

 

Meer informatie kunt u vinden op de Europese website van het EMN.

Waarom is het EMN opgericht?

De EU kent vrij verkeer van personen en de binnengrenzen zijn opgeheven. Bovendien concurreert Europa op economisch gebied met andere delen van de wereld, bijvoorbeeld om hoogopgeleid personeel aan te trekken. Samenwerking tussen de EU-lidstaten en harmonisatie van beleid op het gebied van asiel en migratie zijn daarom wenselijk. Om samen te werken en te harmoniseren, moet je echter wel de situatie in de lidstaten kennen en de verschillen die er bestaan. Het EMN voorziet voor een deel in deze informatie. Het EMN is voor de Europese Commissie een primaire informatiebron en een belangrijke operationele denktank voor het bepalen van de Europese migratieagenda.

Wat is de doelstelling van het EMN?

Het EMN heeft als doel om in de informatiebehoefte van beleidsmakers en autoriteiten van  de Europese Unie en van de afzonderlijke nationale lidstaten, op het gebied van migratie en asiel, te voorzien. Het  EMN levert recente, objectieve, betrouwbare en waar mogelijk vergelijkbare informatie, per onderwerp bijeengebracht in rapporten. Deze rapporten zijn ook beschikbaar voor het brede publiek.

 


Uitgelicht


Zoeken