Direct naar  hoofdmenu / submenu / zoekveld
Home / Over het EMN / Over het EMN in Nederland

Over het EMN in Nederland

Het Nederlands nationaal contactpunt (NCP) is ondergebracht bij de afdeling Onderzoek en Analyse van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). De Dienst Terugkeer & Vertrek (DT&V) heeft namens het Nederlands NCP zitting in de EMN Return Expert Group (EMN REG). Sinds februari 2014 is Nederland ook co-chair van het EMN REG.

Bij het Nederlands contactpunt werken vijf vaste medewerkers en twee stagiaires. Daarnaast wordt er nauw samengewerkt met de afdeling Onderzoek en Analyse van de IND.

Wat doet het Nederlands nationaal contactpunt?

 

De belangrijkste activiteiten van het Nederlands nationaal contactpunt zijn:

  • Beantwoorden en opstellen van ad-hoc vragen en het uitwisselen van good practices tussen de lidstaten
  • Verrichten van thematische studies
  • Jaarlijks opstellen van een beleidsoverzicht
  • Het initiëren en bevorderen van kennis- en expertise uitwisseling op (inter)nationaal niveau
  • Ontwikkelen en uitbouwen van een (inter)nationaal netwerk
  • Onderhouden van een nationale website en het bijhouden van actuele ontwikkelingen
  • Opstellen en verder ontwikkelen van een EMN Glossary (woordenlijst)

Onderzoek en Analyse IND

Logo IND

De afdeling Onderzoek en Analyse van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (voorheen INDIAC) levert sinds 1995 informatie ten behoeve van (de uitvoering van) het vreemdelingenbeleid. Daarbij staan objectiviteit en kwaliteit hoog in het vaandel. Onderzoek en Analyse levert gegevens aan instanties als Eurostat en het CBS en maakt trendanalyses, beleidsmonitors en -evaluaties op het gebied van asiel en migratie. Ook coördineert Onderzoek en Analyse ex ante uitvoeringstoetsen, waarmee de effecten van geplande beleidsveranderingen in kaart worden gebracht. Tot slot is Onderzoek en Analyse ook verantwoordelijk voor het begeleiden van extern wetenschappelijk onderzoek waarvoor de medewerking van de IND nodig is.

DT&V

DT&V

 

Logo DT&V
De Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V) regisseert het daadwerkelijk vertrek van vreemdelingen die geen recht hebben op verblijf in Nederland. Als professionele uitvoerder van het terugkeerbeleid van de regering, neemt de DT&V het initiatief om het vertrek zorgvuldig, waardig en tijdig te laten verlopen. Dit in goede samenwerking met alle betrokken overheidsdiensten en maatschappelijke organisaties.

 

De DT&V staat daarbij voor een transparante en humane werkwijze, met respect voor de waardigheid van de vreemdeling. Zo levert de DT&V een bijdrage aan de veiligheid, het maatschappelijk evenwicht en aan het draagvlak voor het Nederlandse toelatingsbeleid.

 

 Uitgelicht


Zoeken