Direct naar  hoofdmenu / submenu / zoekveld
Home / Over het EMN / Producten van het EMN

Producten van het EMN

Elk nationaal contactpunt schrijft jaarlijks een beleidsoverzicht over nationale ontwikkelingen op het gebied van het migratie en asiel. Verder maakt elk contactpunt jaarlijks een aantal thematische rapporten, volgens een van tevoren vastgesteld werkprogramma.

 

De zogeheten service provider in Brussel, door de Europese Commissie ingehuurd, maakt vervolgens over elk onderwerp een vergelijkend Europees rapport (de synthese rapporten). Behalve met de samenstelling van rapporten houdt het nationaal contactpunt zich ook bezig met ad-hoc vragen en met het samenstellen van een glossary (woordenlijst). Een overzicht van alle EMN producten vindt u op de Europese website van het EMN. 

Werkprogramma

Het bestuur van het EMN stelt jaarlijks het werkprogramma vast. Voorstellen voor studieonderwerpen worden door de nationale contactpunten en de Europese Commissie ingediend. Nadat de nationale contactpunten hun voorkeuren hebben aangegeven worden de voorstellen met een advies voorgelegd aan het bestuur. 

De werkprogramma’s zijn hier te vinden.

Rapporten

De nationale contactpunten brengen rapporten uit op nationaal niveau. Zij volgen hierbij een gemeenschappelijk overeengekomen onderzoeksopzet. Daarna verschijnt het overkoepelende rapport van de Europese Commissie met een synthese van de nationale rapporten. 

De Nederlandse rapporten zijn op deze website onder EMN-publicaties te vinden. De overkoepelende synthese rapporten zijn hier te vinden.

Ad-hoc vragen

Naast het verrichten van studies, kan het Nederlandse contactpunt ook korte en feitelijke vragen stellen aan alle andere nationale contactpunten. Daarmee verzamelt het in relatief korte tijd informatie bij de verschillend lidstaten van de EU. De antwoorden worden gebruikt voor beleidsvorming in de lidstaten, maar ook bijvoorbeeld als bron voor onderzoek.

Een overzicht van de ad-hoc vragen vindt u hier.

EMN Bulletin

Het EMN Bulletin levert beleidsmakers en uitvoerders informatie over recente ontwikkelingen op het gebied van mirgatie en asiel binnen de Europese Unie op Europees en nationaal niveau. Een overzicht van verschenen EMN Bulletins vindt u hier.

Nieuwsbrief

Ongeveer vijf keer per jaar verschijnt de Nederlandse EMN-nieuwsbrief waarin de laatste ontwikkelingen worden beschreven die zich binnen het EMN hebben afgespeeld.

Een overzicht van de nieuwsbrieven vindt u hier. Om de nieuwsbrief in uw mailbox te ontvangen kunt u zich hier aanmelden.


Uitgelicht


Zoeken