Direct naar  hoofdmenu / submenu / zoekveld
Home / Thema's / Asiel

Asiel

Een vorm van bescherming geboden door een staat en gebaseerd op het principe van non-refoulement en internationale of nationale erkende rechten. Het wordt verleend aan een persoon die geen bescherming kan vragen in zijn/haar eigen land in het bijzonder uit gegronde vrees voor vervolging om redenen van ras, religie, nationaliteit, of het behoren tot een sociale groep dan wel het hebben van een politieke overtuiging.

(bron : EMN Migration and Asylum Glossary)

 

 

Belangrijk kader is het Europees Pact Immigratie en Asiel. Hierin wordt de lidstaten gevraagd solidair te zijn met lidstaten waarvan het nationale asielstelsel specifiek en onevenredig onder druk staat. Ook wordt gevraagd de samenwerking met het VN-Bureau van de Hoge Commissaris voor de vluchtelingen te versterken om diegenen die om bescherming buiten het grondgebied van de lidstaten van de Europese Unie vragen, beter te beschermen, met name door verder te gaan op de weg naar hervestiging, op vrijwillige basis, op het grondgebied van de Europese Unie. Tenslotte wordt gevraagd het personeel dat met de controle aan de buitengrens is belast een opleiding te verstrekken betreffende de rechten en plichten op het vlak van internationale bescherming.

 

Om binnen Europa te komen tot een gemeenschappelijk asielbeleid en een gemeenschappelijk asielstelsel is de Kwalificatierichtlijn (2005/85/EG) ontworpen.

 Uitgelicht


Zoeken