Direct naar  hoofdmenu / submenu / zoekveld
Home / Thema's / Economische migratie

Economische migratie

Onder dit thema treft u een overzicht van belangrijke ontwikkelingen op het terrein van economische migratie. Het gaat hierbij in de eerste plaats om publicaties en wetenswaardigheden over dit onderwerp. Economische migratie wordt zowel in Europees als nationaal verband belicht. In de Europese context vormen het Europees Pact voor Migratie en Asiel en het Stockholm Programma een belangrijk beleidskader.

 

Het Nederlandse beleid ten aanzien van economische migratie kenmerkt zich door selectiviteit. Dit houdt in dat het beleid uitnodigend is voor migranten aan wie economisch behoefte is en restrictief voor anderen. Het doel van de Nederlandse regering is om  Nederland aantrekkelijker te maken als vestigingsplaats voor internationale bedrijven en kennismigranten,wat kan bijdragen aan de versterking van de Nederlandse economie. Deze uitgangspunten komen terug in de wet Modern Migratiebeleid.Uitgelicht


Zoeken