Direct naar  hoofdmenu / submenu / zoekveld
Home / Thema's / Gezinshereniging

Gezinshereniging

 

Gezinshereniging is van oudsher een belangrijke reden voor immigranten om naar Nederland te komen. De laatste jaren is het gezinsherenigingsbeleid in Nederland op een aantal onderdelen aangescherpt.

 

De Europese invloed is echter groot. Vanaf 3 oktober 2005 is richtlijn 2003/86/EG van 22 september 2003 inzake het recht op gezinshereniging van kracht. Deze richtlijn regelt het recht op gezinshereniging voor derdelanders, dus niet voor Unieburgers. Het op 4 maart 2010 door het Hof van Justitei van de Europese Unie gewezen arrest (Chakroun) betekende echter dat Nederland strengere eisen ten aanzien van het inkomensvereiste moest terugdraaien.

 

 

 Uitgelicht


Zoeken