Direct naar  hoofdmenu / submenu / zoekveld
Home / Thema's / Illegale immigratie

Illegale immigratie

Onder dit thema treft u een overzicht van belangrijke ontwikkelingen op het terrein van illegale immigratie. Het gaat hierbij in de eerste plaats om publicaties en wetenswaardigheden over dit onderwerp. Illegale immigratie wordt zowel in Europees als nationaal verband belicht. In de Europese context vormen het Europees Pact voor Migratie en Asiel en het Stockholm Programma een belangrijk beleidskader.

 

Onder illegale immigratie wordt verstaan de immigratie van een persoon naar een nieuw land van verblijf dan wel transit onder gebruikmaking van irreguliere of illegale middelen, zonder geldige documenten of met behulp van valse documenten.

(bron: EMN Migration and Asylum Glossary)Uitgelicht


Zoeken