Direct naar  hoofdmenu / submenu / zoekveld
Home / Thema's / Terugkeer

Terugkeer

 

In de context van de Terugkeerrichtlijn (2008/115/EG) wordt terugkeer beschreven als het proces waarbij een onderdaan van een derde land, vrijwillig gevolg gevend aan een terugkeerverplichting of gedwongen, terugkeert naar:

-  zijn land van herkomst, of
-  een land van doorreis overeenkomstig communautaire of bilaterale   overnameovereenkomsten of andere regelingen

-  een ander derde land waarnaar de betrokken onderdaan van een derde land besluit vrijwillig terug te keren en
waar deze wordt toegelaten; 

 

 

Terugkeer wordt zowel in Europees als nationaal verband belicht. In de Europese context vormen het Europees Pact voor Migratie en Asiel en het Stockholm Programma een belangrijk beleidskader.

 

 Uitgelicht


Zoeken