Migratie en asiel in de Europese Unie: verleden, heden, toekomst

Een internationale conferentie over het verleden, heden en de toekomst van migratie en asiel in Europa. Daarmee markeert het Europees Migratienetwerk (EMN) het 10-jarige bestaan op 15 mei in Brussel.

Sprekers van de Europese Commissie, het Europees Parlement, internationale organisaties en universiteiten geven hun visie over migratie en asiel in de Europese Unie (EU). Wat kunnen we leren van de ervaringen van de afgelopen tien jaar? Hoe kunnen we deze ervaringen gebruiken voor toekomstig migratie- en asielbeleid? De conferentie is bedoeld voor beleidsmakers en onderzoekers, zowel Europees als nationaal.

In het verlengde van deze conferentie organiseert EMN Nederland een netwerkbijeenkomst in Den Haag op 31 mei 2018. De focus van deze bijeenkomst ligt op de integrale migratieagenda die het Nederlandse kabinet op 29 maart 2018 presenteerde.

Programma 'Understanding Migration in the EU: past, present, future',15 mei, Brussel