Frankrijk overweegt opname meer vluchtelingen

Het hervestigen van vluchtelingen staat in Frankrijk volop in de belangstelling. Mogelijk wil Frankrijk meer vluchtelingen laten overkomen. EMN Frankrijk organiseerde op 6 oktober 2017 een conferentie over het beleid en de praktijk van hervestiging.

Een Syrische vluchteling voor zijn winkel in het Gawer Gosik-kamp. Mogelijk gemaakt door een gezamenlijk project van de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) en de UNHCR, de organisatie voor vluchtelingen van de Verenigde Naties. | Foto: Taryn Fivek | IOM 2015
Een Syrische vluchteling voor zijn winkel in het Gawer Gosik-kamp. Mogelijk gemaakt door een gezamenlijk project van de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) en de UNHCR, de organisatie voor vluchtelingen van de Verenigde Naties. | Foto: Taryn Fivek | IOM 2015

Frankrijk neemt sinds 2008 vluchtelingen op in het kader van het hervestigingsprogramma van de UNHCR, de vluchtelingenorganisatie van de Verenigde Naties. Vluchtelingen die niet terug kunnen keren naar hun land, en niet veilig zijn in de regio waar ze verblijven, vinden door dit hervestigingsprogramma een nieuw thuis in een ander land.

Frankrijk heeft dus nog relatief weinig ervaring met het hervestigen van vluchtelingen. Momenteel laat Frankrijk enkele honderden vluchtelingen per jaar overkomen. Dit blijkt een succes, Frankrijk overweegt nu dan ook om dit aantal te verhogen naar enkele duizenden per jaar.

Confefentie over hervestiging
EMN Frankrijk organiseerde op 6 oktober 2017 een conferentie over hervestigingsbeleid en de aanpak hiervan. Deelnemers waren vertegenwoordigers van 80 Franse en EU-overheden, onderzoekers, non-gouvermentele organisaties en internationale organisaties. In de discussies ging het over:

  • het hervestigingsbeleid en de uitvoeringspraktijk van Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Nederland. Nederland was hierbij vertegenwoordigd door Joel Schoneveld (IND, directie Asiel en Bescherming), eveneens spreker, en Geerten van Zadelhoff (IND, directie Strategie en Uitvoeringsadvies).
  • de Franse aanpak over onder andere het vinden van gepaste huisvesting en medische hulp, zowel somatische als psychische. Op medisch gebied wordt in Frankrijk aandacht besteed aan het onderkennen van posttraumatische stressstoornissen. Gemeenten in Frankrijk mogen woningen beschikbaar stellen aan vluchtelingen, maar zijn dit niet verplicht. Ongeveer 200 gemeenten werken hieraan mee.

Ook in Nederland krijgt het hervestigen van vluchtelingen aandacht. De Nederlandse regering verhoogt het aantal hervestigingsplaatsen van 500 naar 750 per jaar. Dit is vastgelegd in het nieuwe regeerakkoord van 10 oktober 2017 .

EMN Frankrijk
In Frankrijk is het EMN gevestigd bij het ministerie van Binnenlandse Zaken, directoraat-generaal voor Vreemdelingen. Het bestaat uit drie vaste medewerkers onder leiding van het ministerie.

EMN Frankrijk werkt nauw samen met afdelingen binnen het ministerie van Binnenlandse Zaken en andere ministeries. EMN Frankrijk is de spil in een breed nationaal en Europees netwerk van overheden, onderzoekers, denktanks, niet-gouvernementele organisaties en internationale organisaties.

EMN Frankrijk

EMN Frankrijk, van links naar rechts :
Tamara Buschek-Chauvel (beleid), Anne-Cécile Jarasse (beleid), Jean-Baptiste Herbet (plaatsvervangend hoofd Departement Statistieken en Studies, general-directoraat voor Vreemdelingen, ministerie van Binnenlandse Zaken), Marie-Hélène Amiel (hoofd Departement Statistieken en Studies, general-directoraat voor Vreemdelingen, ministerie van Binnenlandse Zaken), Christelle Caporali-Petit (coördinator EMN Frankrijk)