Vaststellen identiteit migranten in EU en Nederland

EMN onderzocht hoe lidstaten van de Europese Unie (EU) de identiteit vaststellen van migranten van buiten de EU (derde landen). Het vaststellen hiervan is nodig voor asielaanvragen en aanvragen van visa voor kort verblijf, werk, studie, gezinshereniging en naturalisatie. Vooral ongeldige of valse documenten en het ontbreken van documenten kunnen het identificeren van migranten bemoeilijken. Door de stijging van het aantal asielaanvragen sinds 2014 is het belang van identiteitsvaststelling verder toegenomen. 

Rohingya-vluchtelingen bij een grenspost tussen Bangladesh en Myanmar. | Foto: Muse Mohammed | IOM, 2017
Rohingya-vluchtelingen bij een grenspost tussen Bangladesh en Myanmar. | Foto: Muse Mohammed | IOM, 2017

Het EMN-onderzoek 'Challenges and practices for establishing applicants’ identity in the migration process' is in 23 lidstaten uitgevoerd. Het onderzoek gaat in op:

  • de procedure voor het vaststellen van identiteit en welke documenten worden geaccepteerd
  • de knelpunten bij identiteitsvaststelling en welke maatregelen zijn of worden genomen
  • welke maatregelen succesvol zijn
  • hoe bij twijfel toch een besluit wordt genomen
  • of sprake is van een gemeenschappelijk aanpak met andere landen

 

Resultaten vergelijkend onderzoek EU-lidstaten: Identiteit migranten Europa soms moeilijk vast te stellen

Resultaten onderzoek Nederland: Nederland heeft het proces van identificatievaststelling van migranten op orde