Wat is de nieuwe visie van de Europese commissie op migratiebeleid in Europa?

Jean-Claude Juncker geeft in de State of The Union nieuwe richting aan Europees migratiebeleid

Afghaans vluchtelingengezin in een asielzoekerscentrum in Nederland. | Foto: Shutterstock, 2015
Afghaans vluchtelingengezin in een asielzoekerscentrum in Nederland. | Foto: Shutterstock, 2015

Migratie blijft in de Europese Unie hoog op de agenda staan. Voorzitter van de Europese commissie Juncker benadrukte op 13 september in zijn jaarlijkse ‘State of the Union ’-toespraak dat migratiebeleid een Europese onderneming is geworden. Daarom moeten Europese landen, volgens Juncker, onderling solidariteit tonen. De State of the Union heeft drie speerpunten:

De Europese Unie (EU) moet harder optreden tegen migranten die geen recht hebben om in de EU te verblijven. Frontex, de Europese grenswacht, krijgt daarom meer bevoegdheden om ongewenste migranten tegen te houden. Daarnaast roept Juncker lidstaten dringend op om meer bij te dragen aan het EU-trustfonds voor Afrika. Het fonds ondersteunt Afrikaanse landen bij hun economische ontwikkeling en moet ervoor zorgen dat minder migranten uit Afrika naar Europa komen.

Tegelijkertijd moeten Europese landen meer ‘echte’ vluchtelingen opvangen. Lidstaten  mogen zelf beslissen of ze vluchtelingen opnemen. Om lidstaten te stimuleren meer vluchtelingen op te nemen stelt  de Commissie 10.000 euro beschikbaar voor iedere opgenomen vluchteling.  De commissie maakt hiervoor 500 miljoen euro vrij.

Daarnaast wil de commissie legale migratie voor gekwalificeerde migranten verbeteren. De commissie gaat daarom samen met Europese bedrijven onderzoeken aan welke gekwalificeerde migranten  behoefte is. Gekwalificeerde migranten uit landen van herkomst,  die meewerken aan de terugkeer van hun illegaal in de EU verblijvende  onderdanen, komen in aanmerking voor legale migratie naar Europa.President Jean-Claude Juncker

President Jean-Claude Juncker's State of the Union 2017