Skip to main content

Main Area

Main

Bron: VluchtelingenWerk Nederland
IntegratieBarometer 2018 van VluchtelingenWerk Nederland gepubliceerd
16 april 2018
Uit de IntegratieBarometer blijkt onder andere dat vluchtelingen zeer gemotiveerd zijn om in te burgeren, maar dat bijna de helft van hen niet op tijd slaagt voor het inburgeringsexamen.
Bron: CBS
Meerderheid bevolking voor opvang vluchtelingen
27 maart 2018
In 2017 is 77 procent van de volwassen bevolking van mening dat Nederland vluchtelingen moet opvangen die door oorlog of vervolging hun land zijn ontvlucht, 8 procent vindt van niet en 15 procent staat hier neutraal tegenover. Voor economische migranten is minder draagvlak.
Bron: ACVZ
Op weg naar 2030. Migratie: een toekomstverkenning
5 maart 2018
In deze toekomstverkenning biedt de ACVZ handvatten om met de onzekere toekomst van migratie om te gaan.
Bron: EASO
EU+ receives 43% fewer asylum applications in 2017
1 February 2018
The European Asylum Support Office (EASO) has published data on asylum trends in the EU+ in 2017 on a newly enhanced interactive portal. The results show a significant decrease in lodged applications for asylum compared with 2016, with 40% of decisions in 2017 being positive.
Bron: UAF
Vijf gemeenten creëren kansen voor vluchtelingen
7 december 2017
Weer vijf gemeenten, nu in Zuid-Holland, die zich samen met het UAF gaan inspannen voor de toekomstkansen van vluchtelingen!
Bron: Binnenlands Bestuur
Cijfers over inburgering per gemeente online
12 april 2017
Cijfers over inburgeringsplichtigen en hun vorderingen, slagingscijfers voor het examen, verleende vrijstellingen en het aantal opgelegde boetes voor het niet voldoen aan de inburgeringsplicht staan vanaf woensdag 12 april online.
Bron: CBS
Ruim 100 duizend inwoners erbij in 2017
2 januari 2017
De bevolking van Nederland is in 2017 opnieuw relatief sterk gegroeid. Net als een jaar eerder kwamen er per saldo ongeveer 100 duizend mensen bij, vooral door buitenlandse migratie. Inmiddels telt Nederland bijna 17,2 miljoen geregistreerde inwoners.
Bron: ACVZ
Profileren en selecteren: advies over het gebruik van profilering in de uitvoering…
8 november 2016
De ACVZ pleit in dit advies voor de ontwikkeling van een helder en toekomstgericht kader voor het gebruik van profielen in de uitvoering van het vreemdelingenbeleid.
Bron: CBS
Bijna 9 duizend asielkinderen onder 12 in 2016
Mei 2016
Volgens het CBS kwamen in 2016 31.200 asielzoekers en nareizende gezinsleden naar Nederland. Onder hen waren bijna 4.000 duizend kinderen onder de 5 jaar en 4.600 kinderen in de basisschoolleeftijd (5-12).