Onderzoek: Internationale studenten in Nederland en Europa

De Europese Unie (EU) wil aantrekkelijk zijn voor internationale studenten. De arbeidsmarkt vergrijst, de druk op sociale zekerheidsstelsels neemt toe en de behoefte aan gekwalificeerd personeel groeit. Ook in Nederland. Gezien het belang voor Europa onderzocht het Europees Migratienetwerk (EMN) hoe EU-lidstaten buitenlandse studenten aantrekken en na hun afstuderen behouden voor de arbeidsmarkt (onderzoeksperiode: 2012-2018).

Nieuw beleid 2019

Op 6 september 2019 stuurde minister Van Engelshoven een brief naar de Tweede Kamer met de kabinetsreactie op het interdepartementaal beleidsonderzoek Internationalisering van het (hoger) onderwijs. De kabinetsreactie valt buiten het kader van het EMN-onderzoek naar internationale studenten, dat als onderzoeksperiode 2012-2018 heeft. Ook de resultaten van het beleidsonderzoek zijn niet meegenomen in het EMN-onderzoek, omdat deze ten tijde van het schrijven van het rapport nog niet beschikbaar waren.

Onderzoeksmagazine internationale studenten in Europa

Het onderzoeksmagazine van EMN Nederland gaat in op:

 • Nederland laat sneller studenten toe dan meeste EU-lidstaten
  De Nederlandse toelatingsprocedure is korter dan in de meeste lidstaten, onder meer door het erkend referentschap. Het Nederlandse beleid voor internationale studenten komt verder op hoofdlijnen overeen met dat van andere lidstaten van de Europese Unie (EU).
 • Aantallen, studies en herkomstlanden
  Het aantal studenten van buiten de EER (EU-lidstaten plus Noorwegen, Liechtenstein en IJsland) in Nederland nam de afgelopen jaren licht toe. De stijging is in lijn met de toename van het totale aantal studenten in Nederland.
 • Aantrekken internationale studenten
  Het Nederlandse beleid voor buitenlandse studenten is succesvol. Door de vele Engelstalige opleidingen en de korte procedure voor verblijfsvergunningen komen veel studenten voor een studie naar Nederland.
 • Behouden internationale studenten
  De meeste internationale studenten verlaten Nederland weer na het afronden van hun studieperiode. Nederland stimuleert deze studenten daarom om een baan in Nederland te zoeken. Ook probeert Nederland het aantrekkelijker te maken om te blijven en Nederlands te leren.
 • Uitdagingen
  De toename van het aantal buitenlandse studenten brengt de nodige uitdagingen met zich mee. Welke vallen het meeste op en hoe gaat Nederland hiermee om?
   
Herkomstlanden internationale studenten EU

Onderzoeken

Persbericht EMN