Ad-hoconderzoek: Toegang tot gezondheidszorg voor asielzoekers

In Nederland hebben asielzoekers vanaf 2 maanden na het indienen van hun asielaanvraag recht op gezondheidszorg die vergelijkbaar is met de basiszorg voor Nederlandse burgers. Hoe is dit in andere lidstaten van de Europese Unie (EU)?

> Ad-hoconderzoek: 'Toegang tot gezondheidszorg voor asielzoekers', oktober 2020

Gezondheidszorg voor asielzoekers in Nederland,
Gezondheidszorg voor asielzoekers in Nederland. | Foto: Centraal Orgaan opvang asielzoerks (COA), GGD Ghor Nederland, GZA healthcare (Factsheet 'Gezondheidszorg voor asielzoekers in Nederland')