Skip to main content

Main Area

Main

Inform, benchmark | Langdurig ingezetenen
Onderzoek: Migranten die langdurig in de EU verblijven
22 februari 2021 (update met benchmark)
Migranten die langer dan 5 jaar aaneengesloten in een EU-lidstaat verblijven kunnen kiezen voor een 'status EU-lang ingezetene'.
Migratie- en asielbeleid Europa
EMN Bulletin 33: Migratie- en asielbeleid Europese Unie | 4e kwartaal 2020
16 februari 2020
Overzicht van het migratie- en asielbeleid van de Europese Unie (EU) en de EU-lidstaten in oktober-december 2020, met statistieken over onder meer de aantallen asielaanvragen in Europa.
Inform EMN-OECD | Covid-19, terugkeer
Onderzoek: Gevolgen Covid-19 voor vrijwillige en gedwongen terugkeer
20 januari 2021
De reisbeperkingen door Covid-19 maakten het moeilijk om migranten vrijwillig of gedwongen te laten terugkeren naar herkomstlanden. EU- en OECD-landen verruimden daarom veelal de verblijfsmogelijkheden van uitgeprocedeerde migranten. 
Inform EMN-OECD | Covid-19, return to countries of origin
Invitation EMN-OECD webinar: Impact of COVID-19 pandemic on return
14 januari 2021
We are pleased to invite you to join the upcoming EMN-OECD webinar 'Impact of COVID-19 pandemic on voluntary and forced return procedures and policy responses' on Wednesday 20 January at 15.00 (CET).
Terugblik webinar 26 november 2020 | Naturalisatie
Webinar: beleid en praktijk naturalisatie EU-lidstaten
4 december 2020
Bijschrift
Het webinar over naturalisatie van EMN Nederland liet de overeenkomsten en verschillen in naturalisatiebeleid tussen EU-lidstaten zien. Dat het onderwerp leeft bleek uit de vele reacties en vragen van de 78 deelnemers.
Inform EMN-OECD | Covid-19, geldoverdrachten
Onderzoek: Gevolgen Covid-19 op geldoverdrachten vanuit EU- en OECD-landen
1 december 2020
Door Covid-19 daalde de omvang van de geldoverdrachten (remittances) naar (herkomst)landen van migranten en burgers in EU- en OECD-landen. In het tweede kwartaal van dit jaar nam de omvang met gemiddeld 8% af (in vergelijking tot 2019).
Ad-hoconderzoek | Gezondheidszorg asielzoekers
Ad-hoconderzoek: Toegang tot gezondheidszorg voor asielzoekers
12 november 2020
In Nederland hebben asielzoekers vanaf 2 maanden na het indienen van hun asielaanvraag recht op gezondheidszorg die vergelijkbaar is met de basiszorg voor Nederlandse burgers. Hoe is dit in andere lidstaten van de Europese Unie (EU)?
Webinar EMN Nederland | Naturalisatie EU-lidstaten
Meld je aan: Webinar naturalisatie in Nederland en andere EU-lidstaten, 26 november
10 november 2020
EU-lidstaten gaan verschillend om met het verkrijgen van staatsburgerschap door naturalisatie voor migranten van buiten de EU.
Migratie- en asielbeleid Europa
EMN Bulletin 32: Migratie- en asielbeleid Europese Unie | 3e kwartaal 2020
5 november 2020
De belangrijkste ontwikkelingen voor migratie- en asielbeleid van de Europese Unie (EU) en de EU-lidstaten in juli-september 2020. Met extra aandacht voor het nieuwe Migratiepact (23 september 2020) en met statistieken over onder meer de aantallen asielaanvragen in Europa.