Skip to main content

Main Area

Main

Ad-hoconderzoek | Gezondheidszorg asielzoekers
Ad-hoconderzoek: Toegang tot gezondheidszorg voor asielzoekers
12 november 2020
In Nederland hebben asielzoekers vanaf 2 maanden na het indienen van hun asielaanvraag recht op gezondheidszorg die vergelijkbaar is met de basiszorg voor Nederlandse burgers. Hoe is dit in andere lidstaten van de Europese Unie (EU)?
Webinar EMN Nederland | Naturalisatie EU-lidstaten
Meld je aan: Webinar naturalisatie in Nederland en andere EU-lidstaten, 26 november
10 november 2020
EU-lidstaten gaan verschillend om met het verkrijgen van staatsburgerschap door naturalisatie voor migranten van buiten de EU.
Migratie- en asielbeleid Europa
EMN Bulletin 32: Migratie- en asielbeleid Europese Unie | 3e kwartaal 2020
5 november 2020
De belangrijkste ontwikkelingen voor migratie- en asielbeleid van de Europese Unie (EU) en de EU-lidstaten in juli-september 2020. Met extra aandacht voor het nieuwe Migratiepact (23 september 2020) en met statistieken over onder meer de aantallen asielaanvragen in Europa.
Inform EMN-OECD | Covid-19, beleid reguliere migratie
Onderzoek Covid-19: gevolgen verblijfsvergunningen, werkloosheid en…
30 oktober 2020
Sommige migranten van buiten de EU zijn na aankomst in EU door de Covid-19-crisis zeer kwetsbaar. Ze hebben bijvoorbeeld een grotere kans op het verliezen van hun baan dan burgers uit de lidstaat zelf.
Loop stage bij EMN Nederland | Migratie en asiel Europa
Vacature: twee stageplaatsen Europees Migratienetwerk Nederland
22 oktober 2020
EMN Nederland zoekt twee nieuwe stagiairs! Met een stage bij EMN Nederland, het Nederlandse contactpunt van het Europees Migratienetwerk (EMN), doe je waardevolle werkervaring op. Ontdek hoe het is om in een internationale omgeving, en binnen de rijksoverheid, te werken.
Inform EMN-OECD | Covid-19, arbeidsmigratie
Onderzoek: Impact Covid-19 op arbeidsmigratie in essentiële sectoren in de EU-…
21 oktober 2020
Covid-19 heeft grote gevolgen voor arbeidsmigratie naar de Europese Unie (EU).
Inform EMN-OECD | Labour migration
Invitation webinar: Maintaining labour migration in essential sectors in times of…
13 oktober 2020
We are pleased to invite you to join the upcoming EMN-OECD Webinar 'Maintaining labour migration in essential sectors in times of pandemic' 
Inform | Covid-19, internationale studenten
Onderzoek: Grote impact Covid-19 op internationale studenten in EU- en OECD-landen
17 september 2020
De Coronacrisis heeft grote gevolgen voor internationale studenten. Naar verwachting komen minder internationale studenten naar EU- en OECD-landen* om te studeren, en voor de studenten die al een studie volgen kan het een uitdaging zijn te blijven.
Uitnodiging webinar | Covid-19, internationale studenten
Meld je aan: webinar EMN-OECD, gevolgen Covid-19 voor internationale studenten
14 september 2020
Door Covid-19 komen naar verwachting minder internationale studenten naar EU- en OECD-landen* om te studeren. En voor de studenten die al een studie volgen kan het een uitdaging zijn te blijven.