Kwartaaloverzicht migratie- en asielbeleid EU (EMN Bulletin 29), 4e kwartaal 2019

Overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen voor migratie- en asielbeleid van de Europese Unie (EU) en de EU-lidstaten in oktober-december 2019. Met statistieken over aantallen asielaanvragen in Europa. Over het Gemeenschappelijk Europees Asielsysteem (GEAS),  controle van de EU-buitengrenzen, alleenstaande minderjarige migranten, asiel, terugkeer, reguliere migratie, integratie, mensenhandel en meer.

> Lees het EMN Bulletin 29

Aantallen asielaanvragen in de EU, januari 2018 tot oktober 2019.
Aantallen asielaanvragen in de EU, januari 2018 tot oktober 2019. Bron: EMN Bulletin 29/Eurostat (data Eurostat 20 januari 2020)