Skip to main content

Main Area

Main

Inform EMN-OECD | Covid-19, arbeidsmigratie
Onderzoek: Impact Covid-19 op arbeidsmigratie in essentiële sectoren in de EU-…
21 oktober 2020
Covid-19 heeft grote gevolgen voor arbeidsmigratie naar de Europese Unie (EU).
Inform EMN-OECD | Labour migration
Invitation webinar: Maintaining labour migration in essential sectors in times of…
13 oktober 2020
We are pleased to invite you to join the upcoming EMN-OECD Webinar 'Maintaining labour migration in essential sectors in times of pandemic' 
Inform | Covid-19, internationale studenten
Onderzoek: Grote impact Covid-19 op internationale studenten in EU- en OECD-landen
17 september 2020
De Coronacrisis heeft grote gevolgen voor internationale studenten. Naar verwachting komen minder internationale studenten naar EU- en OECD-landen* om te studeren, en voor de studenten die al een studie volgen kan het een uitdaging zijn te blijven.
Uitnodiging webinar | Covid-19, internationale studenten
Meld je aan: webinar EMN-OECD, gevolgen Covid-19 voor internationale studenten
14 september 2020
Door Covid-19 komen naar verwachting minder internationale studenten naar EU- en OECD-landen* om te studeren. En voor de studenten die al een studie volgen kan het een uitdaging zijn te blijven.
Migratie- en asielbeleid Europa | Covid-19
EMN Bulletin 31: Migratie- en asielbeleid Europese Unie en aanpak Covid-19…
10 augustus 2020
Overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen voor migratie- en asielbeleid van de Europese Unie (EU) en de EU-lidstaten in april-juni 2020. Met een update over de aanpak en gevolgen van Covid-19, en met statistieken over onder meer aantallen asielaanvragen in Europa.
EMN Country Factsheets 2019 | Migratie- en asielbeleid EU
Migratiebeleid per EU-lidstaat in kaart
11 augustus 2020
De EMN Country Factsheets geven de meest relevante cijfers over migratie- en asiel per EU-lidstaat over  2019. Met onderling goed vergelijkbare data over de afgelopen vier jaar.
Inform | Langdurig ingezetenen
Onderzoek: Migranten die langdurig in de EU verblijven
10 augustus 2020
Migranten die langer dan 5 jaar aaneengesloten in een EU-lidstaat verblijven kunnen kiezen voor een 'status EU-lang ingezetene'.
Thematisch onderzoek | Naturalisatie
Onderzoek: Procedures en regels voor naturalisatie verschillen in EU-lidstaten
23 juli 2020
De procedures en wet- en regelgeving voor naturalisatie voor migranten van buiten de EU verschillen per EU-lidstaat.
Thematisch onderzoek | Beschermingsstatussen Europa
Onderzoek: Nederland één van de landen met de meeste nationale…
14 juli 2020
Nederland had in 2018 acht nationale beschermingsstatussen voor migranten van buiten de EU (zeven na het afschaffen van de discretionaire bevoegdheid in 2019). Opvallend daarbij is dat Nederland drie statussen heeft op grond van medische redenen.