Skip to main content

Main Area

Main

EMN Nederland tijdens Covid-19
Ondertussen bij EMN Nederland….
7 mei 2020
EMN Nederland werkt volop door aan onderzoeken over migratiethema’s die nu, en straks na Covid-19, belangrijk zijn voor het Europese migratie- en asielbeleid. Verspreid over Nederland werken onze collega’s hiervoor samen vanuit huis, ook met Europese collega’s.
Inform | Amv's
Onderzoek: Vermiste alleenstaande minderjarige asielzoekers in Europa
21 april 2020
Het verdwijnen van alleenstaande minderjarige asielzoekers (ama's) in Europa is reden tot zorg in EU-lidstaten. Het Europees Migratienetwerk (EMN) bracht het beleid, de procedures en de beschikbare gegevens in kaart.
Ad-hoconderzoek | Terugkeer
Ad-hoconderzoek: Terugkeer van reguliere migranten van buiten de EU
24 maart 2020
Publicatie: Procedures van EU-lidstaten voor de terugkeer van reguliere migranten naar herkomstlanden. Hoe gaan lidstaten om met reguliere migranten, van wie de verblijfsvergunning wordt ingetrokken of niet meer vernieuwd?
Thematisch onderzoek |Start-ups EU en Nederland
Onderzoek: EU-lidstaten trekken meer start-ups en innovatieve ondernemers…
23 maart 2020
Met het aantrekken van start-ups van buiten de EU wil de EU haar concurrentiepositie op de wereldmarkt verbeteren. Veel EU-lidstaten zetten dan ook in op het aantrekken van startende innovatieve ondernemers. Dat geldt ook voor Nederland.
Loop stage bij EMN Nederland
Vacature: Twee stageplaatsen Europees Migratienetwerk Nederland
6 maart 2020
Eritrese jongeren, leerwerkplaats Praktijkschool Breda. | Foto: Joyce van Belkom | Hollands Hoogte, 2016 Eritrese jongeren, leerwerkplaats Praktijkschool Breda. | Foto: Joyce van Belkom | Hollands Hoogte, 2016
EMN Nederland zoekt twee nieuwe stagiairs! Met een stage bij EMN Nederland, het Nederlandse contactpunt van het Europees Migratienetwerk (EMN), doe je waardevolle werkervaring op. Ontdek hoe het is om in een internationale omgeving, en binnen de rijksoverheid, te werken.
Migratie- en asielbeleid Europa
Kwartaaloverzicht migratie- en asielbeleid EU (EMN Bulletin 29), 4e kwartaal 2019
28 februari 2020
Overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen voor migratie- en asielbeleid van de Europese Unie (EU) en de EU-lidstaten in oktober-december 2019. Met statistieken over aantallen asielaanvragen in Europa.
Onderzoeken 2020 | Migratie en asiel Europa
Lopende en komende onderzoeken EMN Nederland 2020
11 februari 2020
EMN Nederland draagt in 2020 bij aan vele EMN-onderzoeken over migratie- en asielbeleid in EU-lidstaten. Met de onderzoeksresultaten uit Nederland steunt EMN Nederland een op feiten gebaseerd Europees migratie- en asielbeleid.
Inform | Platform Staatloosheid
Onderzoek EMN: Staatloosheid in EU-lidstaten
27 januari 2020
In de Europese Unie zijn ongeveer 400.000 mensen erkend staatloos of hebben geen vastgestelde nationaliteit (UNHCR, 2018). Het aantal als staatloos geregistreerde kinderen in de EU was in 2.100 in 2017, vier keer zoveel als in 2010. Hoe stellen EU-lidstaten staatloosheid vast?
Seminar documentfraude
Seminar EMN: Documentfraude en nieuwe technologieën
23 januari 2020
Europa zet nieuwe technologieën in om migranten van buiten Europa sneller en beter te kunnen identificeren, en zo documentfraude tegen te gaan.