Actueel | EMN - Europees Migratienetwerk Nederland Skip to main content

Main Area

Main

EMN Frankrijk | hervestiging vluchtelingen
Frankrijk overweegt opname meer vluchtelingen
6 oktober 2017
Het hervestigen van vluchtelingen staat in Frankrijk volop in de belangstelling. Mogelijk wil Frankrijk meer vluchtelingen laten overkomen.
Metropolis 2017
The changing influx of asylum seekers: EU Member State responses
22 september 2017
Het aantal asielzoekers in Europa verschilt sterk per jaar. Het EMN onderzoekt de maatregelen die Europese landen nemen om dit op te vangen.
State of the Union
Wat is de nieuwe visie van de Europese commissie op migratiebeleid in Europa?
13 september 2017
Jean-Claude Juncker geeft in de State of The Union nieuwe richting aan Europees migratiebeleid
Migratie en asiel Nederland
Actuele cijfers over migratie en asiel in Nederland online beschikbaar
30 juni 2017
Het ministerie van Justitie en Veiligheid stelt sinds eind juni een database over migratie en asiel in Nederland beschikbaar. Deze bevat actuele cijfers over de toelating, opvang en vertrek van migranten.
Conferentie EMN Noorwegen ID
EU-lidstaten delen kennis over het vaststellen van de identiteit van migranten
1 juni 2017
EMN Noorwegen organiseerde op 1 juni 2017 in Oslo de conferentie ‘The Use of Methods and Technology in Identity Verification’. De conferentie gaf inzicht in de technologische kansen voor het vaststellen van de identiteit van asielzoekers en andere migranten.
Netwerkmiddag 2017 EMN Nederland
Gezinshereniging en nareis in EU-lidstaten
18 mei 2017
Op 18 mei organiseerde EMN Nederland in het Huis van Europa in Den Haag een middag over gezinshereniging en nareis. Hoe gaan EU-lidstaten om met gezinshereniging en nareis, welke zijn de verschillen en overeenkomsten?
Hernieuwd EU-actieplan over terugkeer asielzoekers
Europese Commissie doet aanbevelingen voor een doeltreffender…
3 februari 2017
Op de Europese top in Malta van 3 februari 2017 hebben de Europese regeringsleiders benadrukt dat het terugkeerbeleid van de Europese Unie (EU) moet worden herzien. De Europese Commissie (EC) publiceerde vervolgens op 2 maart een aangepast EU-actieplan over de terugkeer van asielzoekers.
Publicatie hervestigen vluchtelingen
EMN-onderzoek hervestigen vluchtelingen in Forced Migration Review
Februari 2017
Forced Migration Review (FMR) lichtte in haar uitgave van februari 2017 de opzet en resultaten toe van het onderzoek van EMN Nederland over het hervestiging van vluchtelingen.  
Onderzoek vaststellen identiteit
Bijeenkomst EMN-adviesgroep over het vaststellen van de identiteit van migranten
23 januari 2017
EMN Nederland nam op 23 en 24 januari 2017 deel aan de voorbereiding voor het EMN-onderzoek naar het vaststellen van de identiteit van migranten. Dit onderzoek actualiseert het eerdere EMN-studie hierover uit 2013.