Skip to main content

Main Area

Main

Thematisch onderzoek | Beschermingsstatussen Europa
Onderzoek: Nederland één van de landen met de meeste nationale…
14 juli 2020
Nederland had in 2018 acht nationale beschermingsstatussen voor migranten van buiten de EU (zeven na het afschaffen van de discretionaire bevoegdheid in 2019). Opvallend daarbij is dat Nederland drie statussen heeft op grond van medische redenen.
Ad-hoconderzoek | Verblijfsrecht kinderen
Ad-hoconderzoek: Kinderpardon
1 juli 2020
Procedures van EU-lidstaten voor verblijfsvergunningen voor kinderen. Hoe gaan lidstaten om met gezinnen met kinderen die zonder permanent verblijfsrecht langdurig in hun land verblijven?
Ad-hoconderzoek | Paspoorten Venezolanen
Ad-hoconderzoek: Verlopen paspoorten van Venezolanen
13 juli 2020
In Nederland kunnen Venezolanen moeite hebben een Venezolaans paspoort te verkrijgen of te verlengen. Geldt dat ook in andere lidstaten van de Europese Unie (EU)? 
Publicatie | Staatloosheid
EMN-artikel over staatloosheid in Journaal Vreemdelingenrecht
30 juni 2020
Publicatie in het Journaal Vreemdelingenrecht over de situatie van staatlozen in de EU, naar aanleiding van het eerdere EMN-onderzoek naar staatloosheid (januari 2020).
Migratie- en asielbeleid | Jaaroverzicht Nederland
Jaaroverzicht EMN Nederland: Nederlands migratie- en asielbeleid in 2019
17 juni 2020
In 2019 lag ondermeer de focus op beleid voor economische migratie. Ook paste Nederland het asielsysteem aan om in toekomst beter in te spelen op wisselende aantallen asielaanvragen.
Migratie- en asielbeleid | Jaaroverzicht EU
EMN-jaaroverzicht: Europees migratie- en asielbeleid in 2019
17 juni 2020
Wat waren de belangrijkste ontwikkelingen in asiel- en migratiebeleid in de Europese Unie (EU), de EU-lidstaten en Noorwegen in 2019? Het EMN-jaaroverzicht zet de belangrijkste trends op een rij.
Migratiebeleid EU | COVID-19
Meld je aan: EMN-webinar Europees migratiebeleid en COVID-19, 17 juni 2020
11 juni 2020
COVID-19 heeft de wereld ongekend veranderd, met ingrijpende (tijdelijke) gevolgen voor het migratie- en asielbeleid van de Europese Unie (EU).
Migratie- en asielbeleid Europa | Covid-19
EMN Bulletin 30: Migratie- en asielbeleid Europese Unie, 1e kwartaal 2020
Mei 2020
In het 1e kwartaal van 2020 namen EU-lidstaten steeds meer maatregelen tegen de verspreiding van Covid-19. Lidstaten pasten hun migratie- en asielbeleid ingrijpend aan, onder andere door het deels sluiten van de grenzen en het stilleggen van asielprocedures.
EMN Nederland tijdens Covid-19
Ondertussen bij EMN Nederland….
7 mei 2020
EMN Nederland werkt volop door aan onderzoeken over migratiethema’s die nu, en straks na Covid-19, belangrijk zijn voor het Europese migratie- en asielbeleid. Verspreid over Nederland werken onze collega’s hiervoor samen vanuit huis, ook met Europese collega’s.