Skip to main content

Main Area

Over migratie

Migratiethema's

EMN Nederland werkt aan een op feiten gebaseerd migratie- en asielbeleid. Daarvoor voert EMN Nederland onderzoek uit op negen thema’s, die samen het brede vraagstuk van migratie en asiel vormen. De thema's zijn vastgesteld door de Europese Commissie (EC) en gelden voor alle EMN-contactpunten in de lidstaten van de Europese Unie (EU, plus Noorwegen, zonder Denemarken).

Alleenstaande minderjarige vreemdelingen ()

Eritrese jongeren, leerwerkplaats Praktijkschool Breda. | Foto: Joyce van Belkom | Hollands Hoogte, 2016
Eritrese jongeren, leerwerkplaats Praktijkschool Breda. | Foto: Joyce van Belkom | Hollands Hoogte, 2016

Asiel ()

Rohingya-vluchtelingen bij de grenspost tussen Bangladesh en Myanmar. | Foto: Muse Mohammed | IOM, 2017
Rohingya-vluchtelingen bij de grenspost tussen Bangladesh en Myanmar. | Foto: Muse Mohammed | IOM, 2017

Economische migratie ()

Man uit China aan het werk bij Tata Steel in IJmuiden. | Foto: Jansje Klazinga, 2006
Man uit China aan het werk bij Tata Steel in IJmuiden. | Foto: Jansje Klazinga, 2006