Skip to main content

Main Area

Main

Kwartaaloverzicht Europese Unie (EMN Bulletin 22), 1e kwartaal 2018

Kwartaaloverzicht met de belangrijkste beleidsontwikkelingen voor asiel en migratie in de Europese Unie (EU) en de EU-lidstaten.

Beleidsontwikkelingen EU
Op EU-niveau besteedt het bulletin aandacht aan de blijvende uitdaging voor de EU om in juni dit jaar tot een integrale migratieaanpak te komen. Op 14 maart 2018 publiceerde de EU een voortgangsrapport met de belangrijkste ontwikkelingen hiervoor. Ook publiceerde de EU in maart een factsheet met de grootste successen van de afgelopen twee jaar, waaronder het lagere aantal doden in de Egeïsche Zee door de overeenkomst tussen de EU en Turkije.
 

Beleidsontwikkelingen EU-lidstaten
Het bulletin schetst ook nationale beleidsontwikkelingen:

  • Duitsland en Frankrijk presenteerden in het eerste kwartaal hun nationale migratiebeleid.
  • Het nieuwe Duitse kabinet presenteerde  het regeerakkoord  voor het Duitse migratiebeleid tot en met 2021. Met onder meer het invoeren van een quotum voor het opvangen van maximaal 180,000-220,000 vluchtelingen per jaar.
  • Daarnaast heeft Duitsland drie landen toegevoegd aan de nationale lijst met veilige landen van herkomst: Algerije, Marokko en Tunesië.
  • Frankrijk presenteerde een nieuw wetsvoorstel voor het verbeteren van migratiemanagement en de asielprocedure. Met als prioriteiten: snellere afhandeling van asielaanvragen, tegengaan van irreguliere migratie en betere opvang voor migranten die op basis van kennis/vaardigheden en talent een verblijfsvergunning hebben. 
  • Ierland staat tijdelijke toegang tot de arbeidsmarkt toe voor asielzoekers die zeer waarschijnlijk in aanmerking komen voor internationale bescherming.
  • Griekenland ontwikkelt een nationale integratiestrategie met nadruk op het integreren in de lokale gemeenschap.
  • Finland onderzoekt mogelijke wetswijzigingen om het krijgen van een verblijfsvergunning eenvoudiger te maken voor studenten, onderzoekers en startups van buiten de EU. Finland wil hiermee economische groei en innovatie stimuleren.
  • Letland, Litouwen, Oostenrijk, Slovenië en Tsjechië hebben hun beleid voor arbeidsmigranten aangepast in verband met de economische groei en arbeidstekorten. Zo verruimden Oostenrijk en Slovenië bijvoorbeeld het aantal beroepen waarvoor vreemdelingen als arbeidsmigrant een verblijfsvergunning kunnen krijgen. Tsjechië verhoogde het aantal arbeidsmigranten dat toegelaten kan worden in het kader van bilaterale afspraken en sloot nieuwe bilaterale afspraken met landen (onder meer met Mongolië en de Filippijnen).

 

EMN Bulletin, 1e kwartaal 2018