Skip to main content

Main Area

Main

Kwartaaloverzicht Europese Unie (EMN Bulletin 23), 2e kwartaal 2018

Kwartaaloverzicht met de belangrijkste beleidsontwikkelingen en onderzoeken over migratie en asiel in de Europese Unie (EU) en de EU-lidstaten. Gerangschikt per lidstaat en naar thema: algemene beleidsontwikkelingen, voortgang Gemeenschappelijk Europees Asielbeleid (GEAS), alleenstaande minderjarige vreemdelingen (amv’s) en kwetsbare groepen, reguliere migratie en terugkeer, mensenhandel en –smokkel.  Met statistieken, de meest recente publicaties en een overzicht van events.

Uitdelen van voedsel door IOM, Afghanistan. | Foto: Inamullah Gohar | IOM, 2012
Uitdelen van voedsel door IOM, Afghanistan. | Foto: Inamullah Gohar | IOM, 2012

Beleidsontwikkelingen EU (selectie)
De EU besloot op 28 juni:

 • een concept te ontwikkelen voor regionale ‘ontschepingsplatforms’, waar migranten die zijn gered uit zee worden gescheiden in economische migranten en asielzoekers
 • ‘gecontroleerde centra’ op te zetten in EU-lidstaten, waar binnen drie dagen na aankomst bepaald wordt of een migrant internationale bescherming nodig heeft, of irregulier is en het land weer moet verlaten. Deze centra moeten op vrijwillige basis tot stand komen. 


Beleidsontwikkelingen EU-lidstaten (selectie)

 • Nederland publiceerde op 29 maart 2018 de integrale migratieagenda, met zes pijlers voor het toekomstige Nederlandse migratiebeleid.
 • België wijzigde op 23 april het beleid voor het kunnen verlengen of beëindigen van het verblijf van internationale studenten.
 • Frankrijk, Groot-Brittannië en Noord-Ierland publiceerden in april een samenwerkingsverdrag voor het beheersen van gedeelde grenzen, onder meer om migratiedruk tegen te gaan.
 • Frankrijk publiceerde op 26 april een wet over de opvang van alleenstaande minderjarige vreemdelingen (amv’s) in Frankrijk. Jonge migranten worden evenredig verdeeld over de Franse departementen.
 • Nederland kondigde op 8 juni een strengere aanpak aan voor asielzoekers die overlast geven, onder meer door de capaciteit van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) te vergroten.
 • Ierland kondigde in juni nieuwe maatregelen aan waarmee asielzoekers toegang krijgen tot de arbeidsmarkt.
 • Griekenland lanceerde in april een proefproject voor het verbeteren van de integratie en sociale voorzieningen voor migranten die al in Griekenland verblijven.
 • Duitsland keurde op 15 juni een nieuwe wetgeving goed voor het  overbrengen van familie van migranten met subsidiaire bescherming.
 • In Nederland is vanaf mei de rehabilitatietermijn voor een aanvraag voor het Nederlanderschap verhoogd van vier naar vijf jaar.
 • Zweden heeft in mei en juni een aantal detentiecentra uitgebreid om het groeiende aantal afgewezen asielzoekers op te vangen. De algemene asielzoekerscentra krijgen juist minder opvangplaatsen door een daling in het aantal nieuwe asielaanvragen.


> EMN Bulletin 23,  2e kwartaal 2018