Skip to main content

Main Area

  • Home
  • Economische migratie

Main

Economische migratie

Ondernemer die een verblijfsvergunning kreeg op basis van de start-up regeling voor migranten. | Foto: Inge van Mill, 2015

Economische migranten zijn migranten van buiten de Europese Unie (EU) die naar de EU komen om te werken, zoals hoogopgeleide professionals, medewerkers van een bedrijf, ondernemers en seizoenwerkers. De EU stimuleert economische migratie.

Economische migratie is een vorm van legale of reguliere migratie. Voorbeelden van EU-regelingen voor economische migratie zijn de Europese Blauwe Kaart, een verblijfsvergunning voor hoogopgeleide professionals, en de Gecombineerde Vergunning, de verblijfsvergunning voor verblijf en werk. Voor de toelating tot een EU-lidstaat op economische gronden is altijd een specifieke verblijfsvergunning nodig.

Naast deze EU-regelingen heeft Nederland een eigen nationaal beleid voor economische migratie. De kern van dit beleid is selectiviteit: Nederland is uitnodigend voor migranten aan wie economisch behoefte is en terughoudend als dit niet het geval is. Het juridische kader in Nederland voor economische migratie is de wet Modern Migratiebeleid (2013).

Illegale arbeid in Nederland en de EU door migranten uit derde landen


De aanpak van illegale arbeid door migranten uit derde landen heeft politieke prioriteit in Nederland en de Europese Unie (EU). Maar om de EU-doelstellingen te halen is verdere actie nodig.

Jaaroverzicht Nederland 2016 (Nederlands/Engels)


Jaarlijks overzicht van het Nederlandse migratie- en asielbeleid, inclusief een jaaroverzicht in statistieken. Met aandacht voor wijzigingen in beleid en wet- en regelgeving, en het uitvoeren van Europees beleid in Nederland.

Arbeidsmarktintegratie van vluchtelingen in Nederland


De Nederlandse overheid wil de integratie van statushouders (vluchtelingen met een tijdelijke verblijfsvergunning) op de arbeidsmarkt vergroten. EMN Nederland onderzocht welke maatregelen Nederland hiervoor inzet.

Geen inzet van migranten voor tekorten op de arbeidsmarkt


Naar verwachting ontstaan in Europa steeds meer tekorten op de arbeidsmarkt. Arbeidsmigratie staat daarom hoog op de Europese migratieagenda. Sterke Europese  economieën met meer banen is een van de kernprioriteiten voor Europa in 2014-2019.

Visumbeleid als onderdeel van migratiebeleid


Een machtiging voorlopig verblijf (mvv) is een visum waarmee een migrant tijdelijk in Nederland mag verblijven om een verblijfsvergunning aan te vragen. Voor de meeste verblijfsvergunningen in Nederland is een mvv een vereiste.

Tijdelijke en circulaire migratie in Nederland 2005-2009


Een meerderheid van de arbeidsmigranten van buiten Europa verblijft slechts voor bepaalde tijd in Nederland. EMN Nederland onderzocht tijdelijke en circulaire migratie in Nederland in 2005-2009 in het kader van een breed EMN-onderzoek in de lidstaten van de Europese Unie (EU).

Inzet van migratie voor het aanvullen van tekorten op de Nederlandse arbeidsmarkt


In Nederland ontstaan  op lange termijn tekorten op de arbeidsmarkt door vergrijzing. Maatregelen die deze tekorten tegengaan richten zich vooral op oplossingen binnen Nederland. Migratie blijkt daarbij slechts een aanvullende rol te spelen.