Op weg naar 2030. Migratie: een toekomstverkenning

In deze toekomstverkenning biedt de ACVZ handvatten om met de onzekere toekomst van migratie om te gaan. Onder meer klimaatverandering, conflicten in de landen rond Europa, de bevolkingsgroei in Afrika, de toekomst van de Europese Unie, innovatie en de sociale cohesie in Nederland passeren de revue als relevante factoren voor migratie. Op basis daarvan schetst dit rapport vier verschillende mogelijke ‘toekomsten’ waarin een migratiebeleid ontwikkeld kan worden.