Onderzoek: Staatloosheid in EU-lidstaten

In de Europese Unie zijn naar schatting 400.000 mensen erkend staatloos of hebben geen vastgestelde nationaliteit (UNHCR, 2018). Het aantal als staatloos geregistreerde kinderen in de EU was in 2.100 in 2017, vier keer zoveel als in 2010. Hoe stellen EU-lidstaten staatloosheid vast? Wat betekent deze erkenning in de praktijk voor staatloze migranten?

Het EMN-onderzoek gaat uitgebreid in op de situatie in de EU-staten die het 'Verdrag betreffende de status van staatlozen' (1954) en/of het 'Verdrag tot beperking der staatloosheid' (1961) hebben ondertekend. Onderwerpen:

  • procedures in lidstaten voor het vaststellen van staatloosheid
  • verblijfsvergunningen voor staatloze migranten, en steun bij het aanvragen van een verblijfsvergunning
  • rechten van erkend staatloze migranten als het gaat om toegang tot de arbeidsmarkt, onderwijs, gezondheidszorg en verkrijgen van de nationaliteit van een lidstaat
  • situatie van staatloze minderjarigen, geboren in of buiten een lidstaat, procedures vaststelling status, wettelijke vertegenwoordiging

Dit onderzoek (Inform) kwam tot stand met medewerking van de EMN-contactpunten in 25 EU-lidstaten en experts van diverse internationale organisaties.

EMN-platform Staatloosheid

Via het EMN-platform Staatloosheid wisselen EU-lidstaten en experts van internationale organisaties kennis over, en ervaringen met, staatloosheid uit. Het platform werkt samen met de UNHCR. Het is opgericht door het EMN in 2016 op verzoek van de Europese Raad  en mede naar aanleiding van de UNHCR-campagne om staatloosheid tegen te gaan.

Publicatie

Paspoortcontrole EU-grens