Onderzoeken | EMN - Europees Migratienetwerk Nederland Skip to main content

Main Area

Main

Onderzoeken

Illegale bewoners rond het kampvuur in een kamp bij Calais. | Foto: Amanda Nero | IOM, 2015 Illegale bewoners rond het kampvuur in een kamp bij Calais. | Foto: Amanda Nero | IOM, 2015

Voor onderzoeken werkt EMN Nederland nauw samen met beleidsmakers, wetenschappers en vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties. Met de onderzoeksresultaten steunt EMN Nederland het ontwikkelen van een op feiten gebaseerd migratiebeleid, in Nederland en Europa.  

Thematische onderzoeken zijn uitgebreide onderzoeken over migratie en asiel, waaraan in principe alle EU-lidstaten deelnemen. Jaarlijks gaat het om vier onderwerpen, die de lidstaten en de Europese Commissie (EC) samen vaststellen. De onderzoeksresultaten per lidstaat komen samen in een syntheserapport, met een analyse en overzicht van het beleid in de verschillende lidstaten. Daarnaast publiceren de nationale contactpunten in de lidstaten de bijdragen aan een syntheserapport ook in een eigen nationale rapportage.

Ad hoc onderzoeken zijn kleinere onderzoeken op initiatief van de EC of een lidstaat. Ad hoc onderzoeken gebeuren door het jaar heen, maximaal 120 per jaar. Alle lidstaten dragen in principe hieraan bij. Selecteer onderstaand op Ad hoc onderzoeken om een selectie hiervan te zien (met toelichting), of klik op de button 'Ad hoc database' om alle recente ad hoc onderzoeken van alle lidstaten in te zien.

Informs geven een beknopt overzicht over een bepaald onderwerp. Het kan bijvoorbeeld gaan om een gecombineerde samenvatting van ad hoc onderzoeken, of een losstaand onderzoek op initiatief van een lidstaat dat een klein aantal lidstaten samen uitvoert.  
 

Ad hoc database

Verschillen in het terugkeerbeleid van EU-lidstaten – wat werkt?


Ruim de helft van de lidstaten van de Europese Unie (EU) heeft sinds 2015 het terugkeerbeleid aangepast. Een grote uitdaging blijft dat migranten uit het zicht kunnen raken van de autoriteiten raken om terugkeer te voorkomen.

Vaststellen identiteit migranten in EU en Nederland


EMN onderzocht hoe lidstaten van de Europese Unie (EU) de identiteit vaststellen van migranten van buiten de EU (derde landen).

Illegale arbeid in Nederland en de EU door migranten uit derde landen


De aanpak van illegale arbeid door migranten uit derde landen heeft politieke prioriteit in Nederland en de Europese Unie (EU). Maar om de EU-doelstellingen te halen is verdere actie nodig.

Terugkeer van afgewezen asielzoekers uit Nederland en de EU


De Europese Unie (EU) moedigt afgewezen asielzoekers aan vrijwillig terug te keren. Als ze dat niet willen, of als de landen van herkomst niet meewerken, dan gaan EU-lidstaten daar verschillend mee om.

Gezinshereniging van migranten buiten de EU in Nederland en andere EU-lidstaten


Het Nederlandse beleid voor gezinshereniging is grotendeels gelijk aan het beleid van andere lidstaten van de Europese Unie (EU).

Hervestiging en humanitaire toelating in Nederland


In december 2016 heeft het EMN Nederland een onderzoek uitgebracht over hervestiging en humanitaire toelating in Nederland gericht op beleid en de praktijk.

Vrijwillige terugkeer naar landen van herkomst: het informeren van migranten


De Europese Unie (EU) stimuleert migranten die illegaal in Europa zijn om vrijwillig terug te keren naar hun land van herkomst of land van eerste aankomst. EU-lidstaten hebben een gezamenlijk beleid hiervoor. Het EMN onderzocht hoe lidstaten migranten hierover informeren.

Arbeidsmarktintegratie van vluchtelingen in Nederland


De Nederlandse overheid wil de integratie van statushouders (vluchtelingen met een tijdelijke verblijfsvergunning) op de arbeidsmarkt vergroten. EMN Nederland onderzocht welke maatregelen Nederland hiervoor inzet.

Geen inzet van migranten voor tekorten op de arbeidsmarkt


Naar verwachting ontstaan in Europa steeds meer tekorten op de arbeidsmarkt. Arbeidsmigratie staat daarom hoog op de Europese migratieagenda. Sterke Europese  economieën met meer banen is een van de kernprioriteiten voor Europa in 2014-2019.