Ad-hoconderzoek: Gebruik van D-visa (MVV) in de Europese Unie

Publicatie ad-hoconderzoek: Het gebruik van D-visa, oftewel machtigingen tot voorlopig verblijf (MVV's), in lidstaten van de Europese Unie (EU). Welke soorten D-visa hanteren lidstaten, en welke rechten zijn daaraan verbonden?

> Ad-hoconderzoek: Gebruik van D-visa

Internationale studenten Maastricht University 2015. Foto: Harry Heuts
Internationale studenten Maastricht University 2015. Foto: Harry Heuts