Actueel | EMN Nederland - Europees Migratienetwerk Nederland Skip to main content

Main Area

Main

Thematisch onderzoek | Terugreizen naar herkomstlanden
Actief beleid Nederland voor asielstatushouders die terugreizen naar landen…
16 december 2019
Een asielstatushouder die tijdelijk teruggaat naar het herkomstland, of contact heeft met de betreffende autoriteiten, kan de asielstatus verliezen. Dat geldt in Nederland en andere lidstaten van de Europese Unie (EU), Noorwegen en Zwitserland.
Verslag netwerkmiddag 2019 | Internationale studenten
Netwerkmiddag EMN Nederland: The battle for talent
5-12-2019
Het Europees Migratienetwerk (EMN) publiceerde afgelopen september een groot onderzoek naar het beleid van EU-lidstaten voor internationale studenten.
Film en debat
Internationale Dag van migranten 2019 | 'Stranger in Paradise'
21 november 2019
Wat is jouw perspectief op migratie en Europa? En hoe verhoudt die zich tot de beeldvorming over Europa bij migranten zelf? Kom op woensdag 18 december, Internationale Dag van migranten, naar het Humanity House in Den Haag en discussieer mee!  
Netwerkmiddag 2019 | Internationale studenten
Netwerkmiddag EMN Nederland: The battle for talent
7 oktober 2019
De netwerkmiddag van EMN Nederland staat dit jaar in het teken van internationale studenten. In de 'battle for talent' zetten Nederland en andere lidstaten van de Europese Unie (EU) zich in voor het werven van buitenlandse talenten. En hoe behouden landen de studenten voor de eigen arbeidsmarkt?
Ad hoc onderzoek | MVV
Gebruik van D-visa (MVV) in de Europese Unie
September 2019
Publicatie ad hoc onderzoek: Het gebruik van D-visa, oftewel machtigingen tot voorlopig verblijf (MVV's), in lidstaten van de Europese Unie (EU). Welke soorten D-visa hanteren lidstaten, en welke rechten zijn daaraan verbonden?
Migratie- en asielbeleid Europa
Kwartaaloverzicht Europese Unie (EMN Bulletin 27), 2e kwartaal 2019
Augustus 2019
Uitgebreid overzicht van het migratie- en asielbeleid van de Europese Unie (EU). Over EU-brede ontwikkelingen, het Gemeenschappelijk Europees Asielsysteem (GEAS) en controle van de EU-buitengrenzen.
Thematisch onderzoek | Buitenlandse studenten
Internationale studenten in Nederland en Europa
9 september 2019
De Europese Unie (EU) wil aantrekkelijk zijn voor internationale studenten. De arbeidsmarkt vergrijst, de druk op sociale zekerheidsstelsels neemt toe en de behoefte aan gekwalificeerd personeel groeit. Ook in Nederland.
Ad hoc onderzoek | Asiel
Procedure besluiten over asielaanvragen
6 september 2019
Publicatie ad hoc onderzoek: Administratieve procedure bij besluiten over asielaanvragen.
Ad hoc onderzoek | Verblijfsvergunningen
Procesvertegenwoordiging overheid bij afgewezen verblijfsvergunningen
6 september 2019
Publicatie ad hoc onderzoek: Wettelijke procesvertegenwoordiging overheid in rechtszaken afgewezen aanvragen verblijfsvergunningen.