Actueel | EMN Nederland - Europees Migratienetwerk Nederland Skip to main content

Main Area

Main

Onderzoeken 2020 | Migratie en asiel Europa
Lopende en komende onderzoeken EMN Nederland 2020
11 februari 2020
EMN Nederland draagt in 2020 bij aan vele EMN-onderzoeken over migratie- en asielbeleid in EU-lidstaten. Met de onderzoeksresultaten uit Nederland steunt EMN Nederland een op feiten gebaseerd Europees migratie- en asielbeleid.
Inform | Platform Staatloosheid
Onderzoek EMN: Staatloosheid in EU-lidstaten
27 januari 2020
In de Europese Unie zijn ongeveer 400.000 mensen erkend staatloos of hebben geen vastgestelde nationaliteit (UNHCR, 2018). Het aantal als staatloos geregistreerde kinderen in de EU was in 2.100 in 2017, vier keer zoveel als in 2010. Hoe stellen EU-lidstaten staatloosheid vast?
Seminar documentfraude
Seminar EMN: Documentfraude en nieuwe technologieën
23 januari 2020
Europa zet nieuwe technologieën in om migranten van buiten Europa sneller en beter te kunnen identificeren, en zo documentfraude tegen te gaan.
Ad-hoconderzoek | Vreemdelingenbewaring
Ad-hoconderzoek: Vreemdelingenbewaring tijdens een beroepsprocedure
21 januari 2020
Kan een asielzoeker, in afwachting van een beroepsprocedure na afwijzing van zijn/haar asielaanvraag, worden vastgehouden? Dit blijkt in de meeste EU-lidstaten (plus Noorwegen) het geval
Thematisch onderzoek | Terugreizen naar herkomstlanden
Asielstatushouders die terugreizen naar landen van herkomst
16 december 2019
Een asielstatushouder die tijdelijk teruggaat naar het herkomstland, of contact heeft met de betreffende autoriteiten, kan de asielstatus verliezen. Dat geldt in Nederland en andere lidstaten van de Europese Unie (EU), Noorwegen en Zwitserland.
Verslag netwerkmiddag 2019 | Internationale studenten
Netwerkmiddag EMN Nederland: The battle for talent
5 december 2019
Het Europees Migratienetwerk (EMN) publiceerde afgelopen september een groot onderzoek naar het beleid van EU-lidstaten voor internationale studenten.
Film en debat
Internationale Dag van migranten 2019 | 'Stranger in Paradise'
21 november 2019
Wat is jouw perspectief op migratie en Europa? En hoe verhoudt die zich tot de beeldvorming over Europa bij migranten zelf? Kom op woensdag 18 december, Internationale Dag van migranten, naar het Humanity House in Den Haag en discussieer mee!  
Netwerkmiddag 2019 | Internationale studenten
Netwerkmiddag EMN Nederland: The battle for talent
7 oktober 2019
De netwerkmiddag van EMN Nederland staat dit jaar in het teken van internationale studenten. In de 'battle for talent' zetten Nederland en andere lidstaten van de Europese Unie (EU) zich in voor het werven van buitenlandse talenten. En hoe behouden landen de studenten voor de eigen arbeidsmarkt?
Ad-hoconderzoek | MVV
Ad-hoconderzoek: Gebruik van D-visa (MVV) in de Europese Unie
9 september 2019
Publicatie ad-hoconderzoek: Het gebruik van D-visa, oftewel machtigingen tot voorlopig verblijf (MVV's), in lidstaten van de Europese Unie (EU). Welke soorten D-visa hanteren lidstaten, en welke rechten zijn daaraan verbonden?