Skip to main content

Main Area

Main

EMN-World Bank Group | Perceptions of migration
Invitation EMN-World Bank Group: roundtable on perceptions of migration
8 april 2021
The European Migration Network (EMN) and the World Bank Group (WBG) have the pleasure to invite you to a discussion on the topic of 'Public perceptions of migration', taking place online on the 13 April, 4.00 - 5:30 pm CET.
Thematisch onderzoek | Seizoensarbeid
Benchmark: verschil in vraag EU-lidstaten naar seizoenarbeiders van buiten de…
1 april 2021
De meeste EU-lidstaten (19) trokken in 2018-2020 seizoenarbeiders aan van buiten de EU voor het aanvullen van tekorten op de arbeidsmarkt. Vier lidstaten (DE, LU, NL, MT) lieten geen seizoenarbeiders van buiten de EU toe.
Europese samenwerking migratie en asiel
Georgië en Moldavië toegetreden tot het EMN als waarnemer
13 maart 2021
Georgië en Moldavië zijn toegetreden tot Europees Migratienetwerk (EMN) als waarnemer, respectievelijk op 11 en 12 maart 2021. Het waarnemerschap versterkt de onderlinge samenwerking voor migratie en asiel.
Thematisch onderzoek | Minderjarige migranten
Bescherming van minderjarige migranten in de EU
10 maart 2021
Nieuwe publicatie: onderzoek naar de implementatie van de aanbevelingen van de Europese Commissie ter bescherming van migrerende minderjarigen, stand van zaken in de EU-lidstaten en Noorwegen in 2019.
EMN webinar | Children in migration
Invitation webinar: 'Access to housing and education for…
4 maart 2021
We are pleased to invite you to join the upcoming EMN webinar 'Access to housing and education for children in migration: challenges and good practices' on Wednesday 10 March at 10.00 (CET).
Inform, benchmark | Langdurig ingezetenen
Onderzoek: Migranten die langdurig in de EU verblijven
22 februari 2021 (update met benchmark)
Migranten die langer dan 5 jaar aaneengesloten in een EU-lidstaat verblijven kunnen kiezen voor een 'status EU-lang ingezetene'.
Migratie- en asielbeleid Europa
EMN Bulletin 33: Migratie- en asielbeleid Europese Unie | 4e kwartaal 2020
16 februari 2020
Overzicht van het migratie- en asielbeleid van de Europese Unie (EU) en de EU-lidstaten in oktober-december 2020, met statistieken over onder meer de aantallen asielaanvragen in Europa.
EMN-OECD Inform #5 | Covid-19, terugkeer
Onderzoek: Gevolgen Covid-19 voor vrijwillige en gedwongen terugkeer
20 januari 2021
De reisbeperkingen door Covid-19 maakten het moeilijk om migranten vrijwillig of gedwongen te laten terugkeren naar herkomstlanden. EU- en OECD-landen verruimden daarom veelal de verblijfsmogelijkheden van uitgeprocedeerde migranten. 
Webinar EMN-OECD | Covid-19, return to countries of origin
Invitation EMN-OECD webinar: Impact of COVID-19 pandemic on return
14 januari 2021
We are pleased to invite you to join the upcoming EMN-OECD webinar 'Impact of COVID-19 pandemic on voluntary and forced return procedures and policy responses' on Wednesday 20 January at 15.00 (CET).