Skip to main content

Main Area

Migratiethema's

EMN Nederland werkt aan een op feiten gebaseerd migratie- en asielbeleid. Daarvoor voert EMN Nederland onderzoek uit op negen thema’s, die samen het brede vraagstuk van migratie en asiel vormen. De thema's zijn vastgesteld door de Europese Commissie (EC) en gelden voor alle EMN-contactpunten in de lidstaten van de Europese Unie (EU, plus Noorwegen, zonder Denemarken).

Alleenstaande minderjarige vreemdelingen ()

Ontheemde Afghaanse kinderen in Kabul. | Foto: UNHCR, S.Schulman
Ontheemde Afghaanse kinderen in Kabul. | Foto: UNHCR, S.Schulman

Asiel ()

Verwoestende droogte in Somalië waardoor ruim 600.000 mensen zijn ontheemd. | Foto: Internationale Organisatie voor Migratie, 2017
Verwoestende droogte in Somalië waardoor ruim 600.000 mensen zijn ontheemd. | Foto: Internationale Organisatie voor Migratie, 2017

Economische migratie ()

Ondernemer die een verblijfsvergunning kreeg op basis van de start-up regeling voor migranten. | Foto: Inge van Mill, 2015
Ondernemer die een verblijfsvergunning kreeg op basis van de start-up regeling voor migranten. | Foto: Inge van Mill 2015

Gezinsmigratie ()

Syrische vader met zijn dochters. |  Foto: Muse Mohammed | IOM, 2016
Syrische vader met zijn dochters. | Foto: Muse Mohammed | IOM, 2016

Integratie en nationaliteit ()

Twee asielstatushouders leren Nederlands in een asielzoekerscentrum in Winterswijk. | Foto: UNHCR, Peter de Ruiter, 2011
Twee asielstatushouders leren Nederlands in een asielzoekerscentrum in Winterswijk. | Foto: UNHCR, Peter de Ruiter, 2011

Irreguliere migratie ()

Italiaanse kustwacht redt migranten en vluchtelingen op weg naar Italië. | Foto: Francesco Malavolta | IOM, 2014
Italiaanse kustwacht redt migranten en vluchtelingen op weg naar Italië. | Foto: Francesco Malavolta | IOM, 2014

Mensenhandel ()

Een mogelijk slachtoffer van arbeidsuitbuiting geeft zijn identiteitsbewijs aan de inspecteurs van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW), Amsterdam. | Foto: Joris van Gennip | Hollands Hoogte, 2017
Een mogelijk slachtoffer van arbeidsuitbuiting geeft zijn identiteitsbewijs aan de inspecteurs van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW), Amsterdam. | Foto: Joris van Gennip | Hollands Hoogte, 2017

Studiemigratie ()

Internationale studenten Maastricht University | Foto: Harry Heuts, 2015
Internationale studenten Maastricht University | Foto: Harry Heuts, 2015

Terugkeer ()

Migrant uit Rwanda keerde terug met hulp van het Internationale Rode Kruis en de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM). | Foto: IOM, 2017
Migrant uit Rwanda keerde terug met hulp van het Internationale Rode Kruis en de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM). | Foto: IOM, 2017