Meld je aan: webinar EMN-OECD, gevolgen Covid-19 voor internationale studenten

Door Covid-19 komen naar verwachting minder internationale studenten naar EU- en OECD-landen* om te studeren. En voor de studenten die al een studie volgen kan het een uitdaging zijn te blijven. Het Europees Migratienetwerk (EMN) en de OECD presenteren de resultaten van het gezamenlijke onderzoek naar de gevolgen van Covid-19 voor internationale studenten, en hoe hun gastlanden hiermee omgaan.

EMN-OECD webinar, 17 september, 10.30-12.00 uur

Aanmelding: zie onderstaand

Internationale studenten in Nederland, andere EU-lidstaten en OECD-landen

De gevolgen van de uitbraak van Covid-19 voor internationale studenten in EU- en OECD-landen zijn groot. Momenteel lopen verlengingen van verblijfsvergunningen al vertraging op, of zijn aanvragen hiervoor stopgezet. Ook kunnen door de slechte economische situatie bijbanen van internationale studenten wegvallen, waardoor ze moeite kunnen hebben hun studie te betalen of voort te zetten. De kans op het vinden van werk na hun studie in het gastland is ook kleiner dan voor de uitbraak, de vooruitzichten voor het opzetten van een eigen bedrijf zijn minder rooskleurig.   

Ook nieuwe aanvragen voor studies en verblijfsvergunningen lopen vertraging op. Samen met onder meer reisrestricties en maatregelen van gastlanden betekent dit naar verwachting dat minder buitenlandse studenten voor een studie naar EU- en OECD-landen zullen komen. In Nederland lag kort voor de start van het nieuwe studiejaar het aantal aanvragen van internationale studenten tussen de 50-70% van het normale aantal (bron Nederlandse percentages: Immigratie- en Naturalisatiedienst).

Samenwerking OECD-EMN

De OECD en het EMN volgen sinds de uitbraak van Covid-19, onafhankelijk van elkaar, hoe de uitbraak van Covid-19 migratie beïnvloedt. Beide organisaties informeren nationale en internationale overheden en beleidsmakers hierover. De OECD en het EMN werken nu samen op de belangrijkste onderwerpen voor de korte en middellange termijn om zo de aanpak voor migratie te versterken. De vier gezamenlijke onderzoeken worden elk gepresenteerd in een webinar en direct na het webinar gepubliceerd op de websites van de OECD, het EMN en de EMN-contactpunten in de EU-lidstaten. Dit is het 2e gezamenlijke onderzoek. Het 1e onderzoek ging over de gevolgen van Covid-19 voor legale migratie en werkloosheid.

Programma (voertaal Engels)

10.30-10.35: Opening session
Zane Rozenberga, EMN Luxembourg and EMN Communication and Dissemination Working Group co-chair

10.35-10.50 The position of the European Commission
Doris Spickenreuther, Legal Officer, DG HOME, European Commission

10.50-11.05: EMN OECD Inform “Impact of COVID-19 on international students in EU and OECD Member States”: presentation of key findings
Stanislavs Lopatinskis, EMN Latvia expert

11.05-11.20: Good practice example: Germany
Bernd Fischer, Deputy Head of Division - European Higher Education Area,Internationalisation, Federal Ministry of Education and Research, Germany

11.20-11.35: OECD member countries’ response to the challenges faced by international students associated with the COVID-19 pandemic
Jonathan Chaloff and Thomas Liebig, Senior Migration Specialists, OECD

11.35-11.50: Q&A session

11.50-12.00: Closing remarks
Jean-Christophe Dumont, Head of the International Migration Division in the Directorate for Employment, Labour and Social Affairs, OECD

Aanmelding

  • Meld je aan via WebEx. Je ontvangt een link naar het webinar zodra je registratie is geaccepteerd. Met deze link krijg je via je eigen browser toegang tot het webinar via WebEx.
  • Meld je 10 minuten voor aanvang van het webinar aan.
  • Meer informatie: praktische informatie aanmelding via Webex.

Meer informatie

*Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (Organisation for Economic Co-operation and Development). Aangesloten landen: list OECD member countries.

Illustratie internationale studenten