Netwerkmiddag EMN Nederland: The battle for talent

Het Europees Migratienetwerk (EMN) publiceerde afgelopen september een groot onderzoek naar het beleid van EU-lidstaten voor internationale studenten. Voor EMN Nederland aanleiding internationale studenten als thema te kiezen voor de jaarlijkse netwerkmiddag, dit jaar op 14 november in het Huis van Europa in Den Haag.

Internationale studenten Rodrigo Velasco (Mexicaans) en Susanna Ambartcumian (Russisch/Armeens) in gesprek met Hans Lemmens, coördinator EMN Nederland
Internationale studenten Rodrigo Velasco (Mexicaans) en Susanna Ambartcumian (Russisch/Armeens) in gesprek met Hans Lemmens, coördinator EMN Nederland

Dylano de Wilde is onderzoeker bij EMN Nederland en was betrokken bij de organisatie van de netwerkmiddag. Dylano: "Ons doel was te bespreken hoe Europese lidstaten internationale studenten aanspreken en behouden. Bij de netwerkmiddag waren ongeveer 80 deelnemers, afkomstig van een verscheidenheid aan partners. Denk aan de IND (Immigratie- en Naturalisatiedienst), het ministerie van Justitie en Veiligheid, het ministerie van Buitenlandse Zaken, universiteiten, hogescholen, gemeenten en vertegenwoordigers van tien lidstaten. Petula Huising, directeur van de afdeling Strategie en Uitvoeringsadvies van de IND, opende de middag."

'Strijden om talent'

EMN-vertegenwoordigers uit Duitsland, Frankrijk en Zweden gaven een presentatie over hun nationale beleid. Dylano: "Wat hierbij opviel is dat we gedeelde uitdagingen en overeenkomsten hebben, denk bijvoorbeeld aan huisvesting van internationale studenten. Ook zien we dat bijvoorbeeld in Nederland en Zweden veel Engelstalig masteronderwijs is, terwijl dat in Duitsland en Frankrijk veel minder is. Duidelijk is ook dat we onderling echt een 'battle for talent' hebben. We zoeken allemaal talent binnen de lidstaten, binnen Europa als continent en daarbuiten."

Ervaringen van studenten

Tijdens de netwerkmiddag deelden twee studenten hun ervaringen als internationaal student in Nederland: Rodrigo Velasco (Mexicaans) en Susanna Ambartcumian (Russisch/Armeens). Rodrigo studeerde in Nederland en werkt nu hier, Suzanna studeert in Nederland. Dylano: "Beiden gaven aan tevreden te zijn over Nederland en ons onderwijsstelsel Ook waren ze tevreden over het contact met de IND en de universiteit die de aanvraag had gedaan. Vanzelfsprekend moesten zej ook wennen aan het leven in Nederland, dat heel anders in dan waar ze vandaan komen."

Succesvolle bijeenkomst

Dylano: "Doordat er zoveel lidstaten bij elkaar waren en deelnemers uit diverse hoeken kennis met elkaar deelden, was de middag erg succesvol. Die kennisdeling wordt in het dagelijkse werk vaak gemist en konden wij nu faciliteren. Door vanuit Europees perspectief te kijken leren we ook zelf."

> Verslag netwerkmiddag EMN Nederland, 14 november 2019 (pdf)