Onderzoek: Gevolgen Covid-19 voor vrijwillige en gedwongen terugkeer

De reisbeperkingen door Covid-19 maakten het moeilijk om migranten vrijwillig of gedwongen te laten terugkeren naar herkomstlanden. EU- en OECD-landen verruimden daarom veelal de verblijfsmogelijkheden van uitgeprocedeerde migranten. 

> EMN-OECD Inform #5: 'Impact of COVID-19 pandemic on voluntary and forced return procedures and policy responses’, 20 januari 2021
 

Terugkeer naar Nigeria | Foto: IOM, 2012