Overkoepelend onderzoek: Gevolgen Covid-19 voor migratie- en asielbeleid in 2020

Nieuwe publicatie: overzicht gevolgen Covid-19 voor migratie- en asielbeleid in EU- en OESO-landen. In 2020 waren de gevolgen van de coronacrisis voor migratie en asiel ingrijpend. Landen pasten noodgedwongen hun beleid aan.

> Overkoepelend onderzoek: Gevolgen Covid-19 voor migratie- en asielbeleid in 2020

: Gezondheidszorg voor asielzoekers in Nederland. | Foto: Pharos, maart 2017
Gezondheidszorg voor asielzoekers in Nederland | Foto: Pharos, maart 2017