Seminar EMN: Documentfraude en nieuwe technologieën

Europa zet nieuwe technologieën in om migranten van buiten Europa sneller en beter te kunnen identificeren, en zo documentfraude tegen te gaan. Europese controlerende autoriteiten deelden hun expertise hierover tijdens het EMN-seminar over documentfraude in Griekenland op 21 en 22 januari 2020. Daarbij ging het ook over de behoefte aan het kunnen gebruiken van biometrische gegevens, zoals DNA.

Vooral vertegenwoordigers van de Griekse politie namen deel aan het seminar, naast Europol, Frontex en vertegenwoordigers uit onder meer Duitsland, Estland, Letland, Nederland en Portugal (in totaal 66 deelnemers). Vanuit Nederland was de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) aanwezig. De presentaties werden simultaan vertaald naar het Grieks en live gestreamd naar politiekantoren op de Griekse eilanden.

EU-lidstaten wisselen kennis en ervaring uit over migratie- en asielbeleid. Dit gebeurt regelmatig op bijeenkomsten van het Europees Migratienetwerk (EMN), zoals het seminar in Griekenland over Documentfraude.

Foto documenten met vergrootglas