Uitnodiging EMN-conferentie 30 april: Digitalisering en AI in migratieprocessen

De halfjaarlijkse EU-voorzitterschapsconferentie van het Europees Migratienetwerk (EMN) staat dit jaar in het teken van digitalisering en AI in migratieprocessen. Hoe kunnen digitale instrumenten migratieprocessen ondersteunen, hoe kunnen we ethische normen daarbij respecteren?

European Migration Network Annual Conference: ´Digital transformation in migration'
Vrijdag 30 april, 9.30-16.00 uur
Organisatie: EMN Portugal
Voertaal: Engels

Migratieprocessen digitaliseren in rap tempo, mede ingegeven door het sluiten van de grenzen door Covid-19. Nieuwe informatie- en communicatietechnologieën vinden hun weg. Van het gebruik van online aanvraagformulieren voor asielzoekers tot geautomatiseerde onderdelen in asiel- en terugkeerprocedures. Ook wordt kunstmatige intelligentie (AI, Artificial Intelligence) een steeds belangrijker instrument, onder meer voor grensbeheer en migratie- en asielprocedures. Het Migratie- en asielpact van de Europese Commissie noemt digitalisering in verband met het effectief kunnen screenen van migranten en efficiënte asielprocedures en grensbeheer.

Programma

De door EU-voorzitter Portugal georganiseerde conferentie gaat in op recente beleidsontwikkelingen in de EU, innovatieve voorbeelden, geleerde Europese lessen en de ethische vragen die digitalisering en AI oproepen. De conferentie wordt geopend door Eduardo Cabrita, Portugese minister van Binnenlandse Zaken, gevolgd door Ylva Johansson, EU-commissaris voor Binnenlandse Zaken, António Vitorino, directeur-generaal van de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) en Angel Gurría, secretaris-generaal van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO). Vanuit Nederland geeft Remko van der Burght, strategisch adviseur Data&AI van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND), deel aan een van de paneldiscussies met ook een presentatie over de Nederlandse praktijk.

Agenda en aanmelden

Digital transformation abstract