Vacature: twee stageplaatsen Europees Migratienetwerk Nederland

EMN Nederland zoekt twee nieuwe stagiairs! Met een stage bij EMN Nederland, het Nederlandse contactpunt van het Europees Migratienetwerk (EMN), doe je waardevolle werkervaring op. Ontdek hoe het is om in een internationale omgeving, en binnen de rijksoverheid, te werken. Als stagiair leer je over migratie en asiel in Europa en hoe we onderzoek hiernaar uitvoeren.

Europees Migratienetwerk

Het Europees Migratienetwerk (EMN) verstrekt objectieve, betrouwbare, actuele en vergelijkbare informatie over migratie en asiel ten behoeve van Europese beleidsvorming. Dat doet het EMN vooral door onderzoek.

Het EMN heeft een vertegenwoordiging in bijna alle landen van de EU en in Noorwegen. Het Nederlandse nationaal contactpunt (EMN Nederland) is ondergebracht bij de afdeling Onderzoek en Analyse van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) in Den Haag.

Het EMN voert jaarlijks ongeveer vier grote onderzoeken uit en stelt een beleidsoverzicht op. Daarnaast beantwoordt EMN Nederland korte ad-hoconderzoeksvragen van andere nationale contactpunten en zetten we onderzoeksvragen uit bij andere lidstaten op verzoek van Nederlandse beleidsmakers en netwerkpartners. Ook onderhouden we een nationaal netwerk van relevante organisaties op het gebied van asiel en migratie. Een jaarlijkse netwerkdag vormt hier onderdeel van.

We zorgen voor een actieve verspreiding van de onderzoeksresultaten van het EMN. We onderhouden ook onze eigen website, brengen digitale nieuwsbrieven uit en brengen onderzoeken en resultaten van ad-hocvragen actief onder de aandacht van beleidsmakers en andere geïnteresseerden.

Taken

Als stagiair maak je deel uit van het team van EMN Nederland, dat momenteel bestaat uit een coördinator, vier wetenschappelijk medewerkers, een medewerker onderzoek en een ocmmunicatiemedewerker. Je kunt aan al onze activiteiten een bijdrage leveren. In ieder geval schrijf je mee aan een EMN-onderzoek en maak je onderdeel uit van het team dat de ad-hocvragen behandelt.

Naast de werkzaamheden voor het EMN kan de stagiair in onderling overleg worden betrokken bij andere onderzoeken van de afdeling Onderzoek en Analyse.

Wat we je bieden en vragen 

Een interessante stage in een klein team van prettige collega’s in een internationale context, en met een eigen taak die voor de organisatie van wezenlijk belang is.

Opleidingsniveau: de kandidaat moet zijn ingeschreven bij een Master-opleiding in Nederland

Nederlands/Engels: beheersing van Nederlands en Engels (in woord en geschrift) is een voorwaarde

Uren per week: 32-36

Standplaats: Den Haag

Stagevergoeding: € 628,- per maand bij 40-urige werkweek

Stageperiode: 5 à 6 maanden, start rond februari 2021. Als je korter dan 6 maanden stage loopt, dan moet je je eigen laptop en telefoon gebruiken.  

Inlichtingen

Voor nadere informatie over deze functie kun je contact opnemen met Hans Lemmens (coördinator EMN Nederland), 06 2551 3217, hpm.lemmens@ind.nl.

Sollicitatiewijze   

Stuur je curriculum vitae met motivatie vóór vrijdag 20 november 2020 ter attentie van Hans Lemmens, per email naar Julia Koopmans, j.m.koopmans@ind.nl.

De sollicitatiegesprekken zijn eind november/begin december 2020..