Skip to main content

Main Area

Main

Kwartaaloverzicht Europese Unie (EMN Bulletin 26), 1e kwartaal 2019

In het 1e kwartaal van 2019 blikte Europa terug op het migratiebeleid sinds de vluchtelingencrisis van 2015. Dat jaar bracht Europa tot drastische aanpassingen in migratiebeheer en de Europese grensbewaking. Uitdaging voor het huidige migratiebeleid is om voortdurend in te spelen op de veranderde geopolitieke verhoudingen en de gestaag toenemende migratiedruk.

EMN Bulletin 26 gaat in op onder meer deze Europese ontwikkelingen die ook bepalend zijn voor de Europese migratieagenda in de komende jaren. Met ook veel aandacht voor het migratiebeleid per lidstaat.

Financiering Fonds voor asiel en migratie

Op 19 februari 2019 nam het Europese Parlement de begroting voor 2021-2027 aan voor het eerder opgerichte Fonds voor asiel en migratie. Met het budget van bijna 10,5 miljoen euro ondersteunt de Europese Unie (EU) de lidstaten in het uitvoeren van de Europese ambities voor migratiebeheer en effectieve terugkeer.

Afname asielaanvragen in de EU in 2018

In 2018 vroegen vooral Syriërs, Afghanen en Irakezen asiel aan in de EU. Zij maakten samen 30% uit van de 580.800 mensen die vorig jaar in de EU asiel aanvroegen. In 2018 was het totale aantal eerste asielaanvragen daarmee 11% lager dan in 2017 (654.600), en de helft lager dan het jaar 2015 (1.256.600).

Asylum applications in the EU


> EMN Bulletin 26, kwartaaloverzicht met de belangrijkste beleidsontwikkelingen en onderzoeken over migratie en asiel in de Europese Unie (EU) en de EU-lidstaten.