Kwartaaloverzicht Europese Unie (EMN Bulletin 27), 2e kwartaal 2019

Uitgebreid overzicht van het migratie- en asielbeleid van de Europese Unie (EU). Over EU-brede ontwikkelingen, het Gemeenschappelijk Europees Asielsysteem (GEAS) en controle van de EU-buitengrenzen. Het bulletin gaat ook in op thema's als alleenstaande minderjarige vreemdelingen, reguliere migratie, integratie en mensenhandel.

> EMN Bulletin 27

Asielzoekers uit Tsjetsjenië in het Friese dorp Woudsend | Foto: Joost van den Broek | Hollands Hoogte, 2011
Asielzoekers uit Tsjetsjenië in het Friese dorp Woudsend | Foto: Joost van den Broek | Hollands Hoogte, 2011