Skip to main content

Main Area

Main

Kwartaaloverzicht Europese Unie (EMN Bulletin 27), 2e kwartaal 2019

Uitgebreid overzicht van het migratie- en asielbeleid van de Europese Unie (EU). Over EU-brede ontwikkelingen, het Gemeenschappelijk Europees Asielsysteem (GEAS) en controle van de EU-buitengrenzen. Het bulletin gaat ook in op thema's als alleenstaande minderjarige vreemdelingen, reguliere migratie, integratie en mensenhandel.

Beleidsontwikkelingen EU (beperkte selectie)

  • Op 5 juni diende  de Europese Commissie de EU-begroting voor 2020 in, met een voorstel voor een budget van 168,3 miljard euro. De begroting omvat onder meer het sterk verhogen van het budget voor het bewaken van de Europese buitengrenzen.
  • Op 24 juni publiceerde EASO (European Asylum Support Office) het jaarrapport 2018 over de ontwikkelingen in de EU+ (EU plus Noorwegen en Zwitserland) op het gebied van asiel. In het derde jaar op rij zijn daalden in 2018 de asielaanvragen in de EU+. Het jaarrapport gaat ook in op het functioneren van het Gemeenschappelijk Europees Asiel Systeem (GEAS).

Beleidsontwikkelingen EU-lidstaten (beperkte selectie)

  • In Italië heeft de overheid 100 studiebeurzen ontwikkeld voor statushouders die hun studie moesten onderbreken in het land van herkomst. Met de studiebeurzen kunnen ze hun studie voortzetten in Italië.
  • Het Verenigd Koninkrijk gaat door met het hervestigen van duizenden vluchtelingen onder een nieuw programma dat start in 2020. Dit nieuwe programma is een combinatie van de al bestaande hervestigingsprogramma’s in het Verenigd Koninkrijk en krijgt een wereldwijde focus.
  • Op Malta kwamen 1.015 migranten per boot aan in april-juni. Voor Malta een relatief groot aantal, het legde dan ook een stevige druk op onder meer de opvangfaciliteiten, het asielproces en de gezondheidszorg. 

 

> EMN Bulletin 27, 11 september 2019 

 

Asielzoekers uit Tsjetsjenië in het Friese dorp Woudsend | Foto: Joost van den Broek | Hollands Hoogte, 2011
Asielzoekers uit Tsjetsjenië in het Friese dorp Woudsend | Foto: Joost van den Broek | Hollands Hoogte, 2011