Skip to main content

Main Area

Main

Kwartaaloverzicht Europese Unie (EMN Bulletin 29), 4e kwartaal 2019

Overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen voor migratie- en asielbeleid van de Europese Unie (EU) en de EU-lidstaten in oktober-december 2019. Met statistieken over aantallen asielaanvragen in Europa. Over het Gemeenschappelijk Europees Asielsysteem (GEAS),  controle van de EU-buitengrenzen, alleenstaande minderjarige migranten, asiel, terugkeer, reguliere migratie, integratie, mensenhandel en meer.

Beleidsontwikkelingen EU (beperkte selectie)

  • De Europese Unie is tot een akkoord gekomen met Montenegro en Servië over samenwerking met het Europese grens-en kustwachtagenschap Frontex voor het bewaken van de EU-buitengrenzen.
  • De Europese Raad nam het voorstel van de Europese Commissie aan voor het versterken van Frontex. Frontex krijgt onder meer een eigen permanent korps van tienduizend grenswachters en gaat nauwer samenwerken met landen buiten de EU.

Beleidsontwikkelingen EU-lidstaten (beperkte selectie)

  • Oostenrijk heeft tijdelijke grenscontroles ingesteld (van 14 november 2019 tot 14 mei 2020) bij de grenzen met Slovenië en Hongarije, voor het verlagen van de risico's op terrorisme en georganiseerde misdaad.
  • Ierland introduceerde een nieuw sponsorprogramma, het Refugee Community Sponsorship Ireland, naast de bestaande aanpak  voor het hervestigen van vluchtelingen. Burgers kunnen met het programma rechtstreeks een vluchtelingenfamilie ondersteunen.     
  • De premier van Frankrijk kondigde 20 ambitieuze maatregelen aan voor verbetering van het immigratie-, asiel- en integratiebeleid, waaronder nieuwe maatregelen voor het tegengaan van irreguliere migratie.
  • Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk spraken af om het aantal Franse patrouilles op de Franse stranden rondom het Nauw van Calais te verdubbelen, om zo het aantal migranten die het Verenigd Koninkrijk proberen te bereiken tegen te houden.
  • België heeft tijdelijke extra opvangcentra opgezet om de stijging van het aantal asielaanvragen en langere asielprocedures op te vangen.
  • Portugal ontwikkelde een app met informatie over mensenhandel, hoe slachtoffers te herkennen en hoe signalen door te geven aan de betreffende autoriteiten. Portugal zette ook een campagne tegen mensenhandel op.
  • Nederland had te maken met een stijging van het aantal asielaanvragen uit Moldavië. Extra maatregelen zijn genomen om deze kansarme asielaanvragen te voorkomen.
  • Italië is een informatiecampagne over vrijwillige terugkeer gestart, met steun van de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) en met cofinanciering van het Asiel, Migratie en Integratiefonds (AMIF).


> Lees het EMN Bulletin 29, 12 februari 2020
 

Aantallen asielaanvragen in de EU, januari 2018 tot oktober 2019. Bron: EMN Bulletin 29/Eurostat (data Eurostat 20 januari 2020).
Aantallen asielaanvragen in de EU, januari 2018 tot oktober 2019. Bron: EMN Bulletin 29/Eurostat (data Eurostat 20 januari 2020).