Skip to main content

Main Area

Main

Irreguliere immigratie

Italiaanse kustwacht redt migranten en vluchtelingen op weg naar Italië. | Foto: Francesco Malavolta | IOM, 2014

Migranten proberen soms in de Europese Unie (EU) binnen te komen of te verblijven zonder geldige documenten. Deze irreguliere migranten schenden de immigratiewet- en regelgeving van het bestemmingsland.

Irreguliere migranten hebben geen geldige documenten om een land binnen te komen of om in een land te verblijven. Bijvoorbeeld omdat iemand geen geldig paspoort of reisdocument heeft, of valse documenten gebruikt. EU-landen vermijden hiervoor termen als ‘illegale migratie’ en ‘illegale migranten’, omdat het dan lijkt te gaan om iets crimineels. Irreguliere migratie is een administratieve schending en geen criminele daad.

Nederland is zelf verantwoordelijk voor het tegengaan van irreguliere migratie, bijvoorbeeld door grenscontroles. Hierbij is Nederland wel afhankelijk van de andere EU-lidstaten. Door de Schengenafspraken deelt Nederland de buitengrenzen met andere lidstaten en controleert Nederland migranten in principe niet aan de binnengrenzen.

Jaaroverzicht Nederland 2016 (Nederlands/Engels)


Jaarlijks overzicht van het Nederlandse migratie- en asielbeleid, inclusief een jaaroverzicht in statistieken. Met aandacht voor wijzigingen in beleid en wet- en regelgeving, en het uitvoeren van Europees beleid in Nederland.

Visumbeleid als onderdeel van migratiebeleid


Een machtiging voorlopig verblijf (mvv) is een visum waarmee een migrant tijdelijk in Nederland mag verblijven om een verblijfsvergunning aan te vragen. Voor de meeste verblijfsvergunningen in Nederland is een mvv een vereiste.