Skip to main content

Main Area

Main

Mensenhandel

Een mogelijk slachtoffer van arbeidsuitbuiting geeft zijn identiteitsbewijs aan de inspecteurs van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW), Amsterdam. | Foto: Joris van Gennip | Hollands Hoogte, 2017

Het tegengaan van mensenhandel is een prioriteit van de Europese Unie (EU). Slachtoffers behoren vaak tot de kwetsbaarste groepen in de samenleving, zoals asielzoekers en illegaal verblijvende migranten.

Mensenhandel is het werven, vervoeren, overbrengen, opnemen of huisvesten van iemand onder dwang en met het doel diegene uit te buiten. Bij deze uitbuiting kan het gaan om het onder dwang en slechte werkomstandigheden moeten werken, kinderarbeid, gedwongen prostitutie of het onder dwang meewerken aan criminele activiteiten. Slachtoffers en getuigen die geen geldige verblijfsvergunning hebben in Nederland kunnen in aanmerking komen voor een verblijfsvergunning als ze aangifte van mensenhandel doen. Nederland wil zo het doen van aangifte stimuleren. 

In Nederland speelt de Nationaal Rapporteur Mensenhandel een belangrijke rol in het bestrijden van mensenhandel. De rapporteur volgt de effecten van het beleid tegen mensenhandel en doet aanbevelingen voor het verbeteren hiervan. Op Europees niveau speelt de Anti-trafficking Coordinator voor de EU een vergelijkbare rol.

Jaaroverzicht 2017


In 2017 daalde de instroom van asielzoekers in Nederland en de Europese Unie (EU) sterk. Veel Europese landen pasten daarop hun beleid aan, onder meer voor integratie en terugkeer van afgewezen asielzoekers.

EU-lidstaten delen kennis over het vaststellen van de identiteit van migranten


EMN Noorwegen organiseerde op 1 juni 2017 in Oslo de conferentie ‘The Use of Methods and Technology in Identity Verification’. De conferentie gaf inzicht in de technologische kansen voor het vaststellen van de identiteit van asielzoekers en andere migranten.

Jaaroverzicht Nederland 2016 (Nederlands/Engels)


Jaarlijks overzicht van het Nederlandse migratie- en asielbeleid, inclusief een jaaroverzicht in statistieken. Met aandacht voor wijzigingen in beleid en wet- en regelgeving, en het uitvoeren van Europees beleid in Nederland.

Social media in de strijd tegen mensenhandel


Het gebruik van social media bij mensenhandel is de afgelopen jaren enorm toegenomen. Migranten en mensensmokkelaars gebruiken social media veelvuldig om reisroutes in kaart te brengen en vervoer te regelen.

Herkennen van slachtoffers mensenhandel


De Europese Unie (EU) streeft naar een georganiseerde aanpak van mensenhandel, zowel voor het vaststellen van mensenhandel als voor het beschermen van de slachtoffers.