Aantal asielaanvragen EU stabiel in zomermaanden

Een analyse van de European Asylum Support Office (EASO) toont aan dat het aantal asielzoekers in de EU+ (EU plus Noorwegen, IJsland, Zwitserland en Liechtenstein) in de zomermaanden van 2018 ongeveer gelijk is gebleven. In augustus ging het om in totaal 52.500 aanvragen, wat minder dan in juli en ongeveer evenveel als in voorgaande maanden.